Aktualności

Pierwszy klarnet - egzamin

Oferty pracy

Pierwszy klarnet - egzamin

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03.2017

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko
Pierwszy klarnet ze zmianą na Es klarnet w orkiestrze TW–ON.

Egzamin odbędzie się w dniu 10.04.2017 roku o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON.

Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 15.03.2017 r.

Program :

I etap

1. W.A. Mozart: Koncert klarnetowy A-dur KV 622

I część ekspozycja
II część od początku do kadencji

2. G. Rossini: Introdukcja i temat z wariacjami na klarnet

Obowiązuje akompaniament.
Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap

Studia orkiestrowe

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 20.03.2017 roku.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny przesłuchania oraz odrzucenia bez podania przyczyny podań kandydatów.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu do grupy klarnetów wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: orkiestra@teatrwielki.pl

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc. lub odt.)

Materiały orkiestrowe są dostępne do pobrania na stronie internetowej pod ogłoszeniem.

Do pobrania