PRAKTYKI I WOLONTARIAT W CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJi