PRAKTYKI I WOLONTARIAT W CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI