Aktualności

Budowa instalacji trójfazowej na scenie kameralnej w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

Zamówienia publiczne

Budowa instalacji trójfazowej na scenie kameralnej w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.24.2016

 

 

Do pobrania