Aktualności

Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wraz ze świadczeniem usługi…

Zamówienia publiczne

Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wraz ze świadczeniem usługi…

…nadzoru rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń przeciwpożarowych” | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.11.2017

Do pobrania