Ceny biletów 2016/17

Zapoznaj się z cennikiem biletów do Sali Moniuszki, Sali Młynarskiego, Sal Redutowych oraz na wycieczki. Przeczytaj Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów 16/17, Regulamin sprzedaży biletów on-line a także Regulamin sprzedaży abonametów. Ściągnij formularz zamówienia biletów grupowych. Dowiedz się wszystkiego o ulgach i rabatach oraz o sprzedaży wydawnictw Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Sala Moniuszki

Ceny biletów normalnych w poszczególnych strefach biletowych:

 • Strefa I — 160-320 zł 
 • Strefa II — 120-240 zł 
 • Strefa III — 100-200 zł
 • Strefa IV — 66-132 zł
 • Strefa V — 40-80 zł
 • Strefa VI — 28-56 zł

Plan widowni O sali

Sala Młynarskiego

Ceny biletów w poszczególnych strefach biletowych:

 • Strefa I — 75-150 zł
 • Strefa II — 60-120 zł
 • Strefa III — 55-110 zł

Plan widowni O sali 

Sale Redutowe

Ceny biletów w poszczególnych strefach biletowych:

 • Sektor A — 33 zł
 • Sektor B — 28 zł

O sali

Ulgi i rabaty

Bilety ulgowe są dostępne dla:

 • uczniów, studentów do ukończenia 26 roku życia, emerytów i rencistów oraz osób po 70 roku życia ze zniżką 20%
 • szkół, uczelni wyższych, ośrodków wychowawczych, domów opieki społecznej, stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń emerytów i rencistów przy zakupie biletów grupowych powyżej 15 osób ze zniżką 30%
 • uczniów szkół muzycznych i baletowych oraz studentów uczelni muzycznych i muzykologii ze zniżką do 75%. Cena biletu ulgowego nie może być niższa niż cena biletu w najtańszej strefie cenowej na dane wydarzenie (dla Sali Moniuszki) lub cena wejściówki ustalana na dane wydarzenie (dla Sali Młynarskiego i innych sal)
 • posiadaczy Karty Dużej Rodziny ze zniżką 25%

W trybie online można zakupić wyłącznie bilety ulgowe ze zniżką 20%, 25% oraz 75%.

Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane wydarzenia. ·

Widzowie posiadający bilety ulgowe zobowiązani są do okazania przy wejściu do Teatru aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki.

W przypadku braku dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w kasie Teatru przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.

Sprzedaż publikacji

Programy spektakli można kupić na każdym poziomie u bileterów przed spektaklem i w przerwach. Uwaga! Za programy można płacić tylko gotówką.

Ponadto programy i plakaty ze spektakli Teatru są sprzedawane w Biurze Organizacji Widowni. Zapraszamy w poniedziałki w godz. 13.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00-16.00 po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 22 692 07 58.

Zapraszamy Państwa również do naszego butiku internetowego oraz stacjonarnego, gdzie mogą Państwo zakupić inne publikacje wydane przez TW-ON. Butik stacjonarny będzie otwarty na godzinę przed każdym spektaklem odbywającym się na Sali Moniuszki oraz przed wybranymi spektaklami na Sali Młynarskiego.

Kontakt

 • Rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych
 • tel. +48 22 826 50 19 (pon.-pt., godz. 9.00-19.00)
 • tel. +48 22 692 02 08 (pon.-pt., godz. 9.00-19.00)
 • Abonamenty (od 1.06. do 31.10.2017)
 • tel. +48 22 692 02 10 (pon.-pt., godz. 9.00-19.00)
 • Sprzedaż biletów w kasach Teatru
 • tel. +48 22 692 05 07
 • tel. +48 22 692 05 08 (pon.-pt., godz. 9.00-19.00; sb.-nd., godz. 11.00-19.00)

Regulaminy

Polecane