Aktualności

Najbliższe PRZESŁUCHANIA DLA ŚPIEWAKÓW I PIANISTÓW

Akademia operowa

Najbliższe PRZESŁUCHANIA DLA ŚPIEWAKÓW I PIANISTÓW

do Programu Kształcenia Młodych Talentów – AKADEMII OPEROWEJ odbędą się 23 czerwca br.

Warunki uczestnictwa w przesłuchaniach dla śpiewaków


Program: 3 utwory do wyboru przez komisję, w tym:
- 1 aria nieklasyczna
- 1 pieśń z XIX/XX wieku
- 1 aria klasyczna

Limit wiekowy: 30 lat

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 czerwca 2016.

Prosimy o przesłanie:
- notki biograficznej z informacją o dacie urodzenia
- zdjęcia
- programu
- nazwisko pianisty w przypadku występu z własnym pianistą

Opłata aplikacyjna wynosi 100 zł (lub 50 zł w przypadku występu z własnym pianistą).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Eugeniusza Gumuły: egumula@teatrwielki.pl

Teatr zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Wpłaty, po uprzednim potwierdzeniu (mailowym lub telefonicznym) dopuszczenia do przesłuchań należy przesyłać na konto:

Teatr Wielki – Opera Narodowa
Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1017 0020 1462 7820 0002
(tytułem: „AKADEMIA OPEROWA - przesłuchania”)


Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu do 16 czerwca.

Warunki uczestnictwa w przesłuchaniach dla pianistów


Pianiści nie wnoszą opłaty aplikacyjnej

Program:
- 1 aria (kandydat wykonuje zarówno partię fortepianu jak i partię wokalną)
- 1 ensemble z opery Mozarta
- czytanie a vista

Limit wiekowy: 32 lata

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2016.

Prosimy o przesłanie:
- notki biograficznej z informacją o dacie urodzenia
- zdjęcia
- informacji o znajomości języków obcych

Brak opłaty rekrutacyjnej dla pianistów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Eugeniusza Gumuły: egumula@teatrwielki.pl

Teatr zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.