Poznanie przez taniec


W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej zakończyła się IV edycja warsztatów tanecznych dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat. Tegoroczna edycja projektu jest niezwykła i nosi nazwę „Poznanie przez taniec” — ponieważ przez cały czas trwania warsztatów współpracujemy z Den Norske Opera & Ballet, a część warsztatów i spektakli odbywa się na deskach tej opery w Oslo. Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Wideoblog i galeria

Opis projektu

 • O projekcie

  Projekt „Poznanie przez taniec” to projekt partnerski dwóch narodowych instytucji kultury: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (Polska) i Den Norske Opera & Ballett (Norwegia). Kluczowym założeniem projektu jest stworzenie niczym nieograniczonej platformy do dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Polski i Norwegii. Płaszczyzną poznania stanie się taniec, gdyż jako dziedzina sztuki bazująca na wyrażaniu treści i emocji za pomocą ruchu, nie jest obciążona barierą językową. Już od 9 marca młodzież w wieku 16-19 lat uczestniczyć będzie w cotygodniowych warsztatach tanecznych. W czerwcu i w czasie wakacji odbędą się specjalne zgrupowania. Efektem prawie całorocznej pracy będzie wspólny (polsko-norweski) spektakl taneczny zaprezentowany łącznie 5 razy na deskach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Den Norske Opera & Ballett. Z młodzieżą pracować będą uzdolnieni choreografowie młodego pokolenia z Polski i Norwegii. Dla każdej grupy powstaną dwie choreografie: dla grupy polskiej choreografie przegotuje Joanna Drabik i Kristian Støvind (asystent — Bartosz Anczykowski), dla grupy norweskiej — Anna Hop i Cine Espejord (asystent Sarah Da Fonseca). Ważnym elementem projektu jest muzyka. Pracować będziemy z muzyką współczesnych kompozytorów, których twórczość jest swoistą wizytówką danego kraju W przypadku polskich choreografii będzie to muzyka Wojciecha Kilara, w przypadku norweskich — Ragnar Bjerkreima i Terje Isungseta.

  Taniec stanowi punkt wyjścia do innych działań w projekcie. Dorobek Polski w dziedzinie grafiki skłonił nas do zaplanowania organizacji międzynarodowego konkursu na plakat promujący spektakl taneczny. Konkurs zaadresowany będzie do studentów uczelni artystycznych nie tylko w Polsce i Norwegii, ale także w innych krajach UE i krajach stowarzyszonych. Zwycięski plakat będzie promował spektakl, w Warszawie i Oslo, zaś nadesłane projekty zostaną zaprezentowane w formie wystawy i katalogu.

  Ważnym elementem projektu jest zaplanowana na początek listopada międzynarodowa konferencja nt. edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem takich tematów, jak międzynarodowe projekty edukacji  kulturalnej, projekty taneczne czy edukacja w i o operze i balecie. Możliwość poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń z pewnością będzie impulsem do tworzenia koncepcji dla nowych przedsięwzięć edukacyjnych.

  Dla zapewnienia odpowiedniej promocji projektu oraz szerokiego dostępu do jego efektów, powstaną strony internetowe o projekcie. Znajdą się na nich m.in. fotorelacje i videoblog. Po stronie polskiej do prowadzenia dokumentacji fotograficznej zostanie zaangażowana młodzież, która swoją pasję do fotografowania będzie rozwijać w ramach warsztatów z profesjonalnymi fotografikami i wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (prof. Prot Jarnuszkiewicz, dr Witold Krassowski). Fotografie będą publikowane nie tylko na stronie internetowej projektu, ale zostaną także zaprezentowane na wystawie towarzyszącej premierze spektaklu oraz w katalogu. Zdjęcia oraz dokumentacja wideo pozwoli nam na zaprezentowanie multimedialnej publikacji podsumowującej projekt.

  Projekt łączy w sobie zarówno różne formy aktywności, jak i dziedziny sztuki. Mamy konferencję, warsztaty, zgrupowania, spektakl, wystawy, publikacje. Łączymy sztukę sceniczną, taniec, sztuki plastyczne, nowe media. Poszczególne działania adresujemy do różnych grup docelowych (młodzież licealna, studenci, osoby pracujące z młodzieżą, decydenci). Różnorodność i interdyscyplinarność pozwoli nam osiągnąć zamierzone cele, które zdefiniowaliśmy następująco:

  1. Rozszerzenie możliwości realizacji różnorodnych działań artystycznych i kulturalnych.

  2. Rozwijanie kreatywności i zdobywanie umiejętności przez uczestników projektu.

  3. Zwiększenie mobilności artystów.

  4. Wzmocnienie uczestnictwa w kulturze i zwiększenie kompetencji kulturowych.

  5. Rozwój dialogu międzykulturowego poprzez kształcenie tożsamości kulturowej oraz szacunku i postawy dialogowej wobec innych kultur.

  6. Wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią.

  Projekt realizowany będzie przez cały 2014 rok

  Projekt jest dofinansowany z funduszy EOG w kwocie 1.215,546,40 zł.

  Kilka słów o funduszu EOG

  Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Te trzy państwa ściśle współpracują z Unią Europejską na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

  Wartość zebranych w okresie 2009-2014 funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są przeznaczone dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W  ramach tego przedsięwzięcia trwa szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 roku.

  Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

  Więcej informacji o funduszu EOG: www.eeagrants.org

Konferencja

 • Konferencja „Edukacja taneczna w Polsce i w Europie”

  Teatr Wielki - Opera Narodowa w ramach projektu „Poznanie przez taniec” realizowanego wspólnie z Den Norske Opera & Ballett, ma przyjemność i zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej edukacji tanecznej dzieci i młodzieży. Partnerem merytorycznym jest Instytut Muzyki i Tańca. Konferencja odbędzie się w środę, 19 listopada 2014 roku, w godz. 10.00-17.00 w Salach Redutowych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy przerwę kawową i lunch.

  Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in.:

  Kathrine Heid (Belgia) w 2009 roku objęła stanowisko jednego z dwóch dyrektorów zarządzających europejską organizacją RESEO działającą na rzecz uwrażliwiania na operę i taniec. Organizacja zrzesza ponad 80 instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych z 21 krajów, których łączy chęć pobudzenia ciekawości i ułatwienia dostępu do opery i tańca ludziom na całym kontynencie. Z wykształcenia psycholog i politolog. Z zawodu tancerka. Z zamiłowania analityk wpływu kultur na ludzi i społeczności. Doświadczenie i pasje pozwoliły jej rozwijać się zawodowo w dziedzinach wymiany międzykulturowej, kreatywności i praw człowieka. Pierwsze kroki stawiała w dziale wydarzeń organizacji Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Paryżu, gdzie odpowiadała za projekty związane z filmem i muzyką. Następnie związała się z działem polityki międzynarodowej niemieckiego Ministerstwa ds. Młodzieży oraz organizacją IJAB działającą na rzecz edukacji i rozwoju młodych ludzi. W kolejnych latach pracowała dla Rady Europy zajmując się kampanią promującą tolerancję Wszyscy Różni – Wszyscy Solidarni oraz organizacją konferencji i szkoleń z zakresu praw człowieka, praw uchodźców oraz dialogu międzyreligijnego. W 2011 roku została wybrana członkiem komitetu wykonawczego organizacji Culture Action Europe.

  Temat prezentacji na konferencji: Dance for all-A European perspective on movement education and outreach in RESEO


  Clare Guss-West (Szwajcaria) posiada ogromne doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak: taniec, opera i zdrowy tryb życia. Rozpoczęła karierę występując z zespołem tanecznym Second Stride oraz tworząc choreografie dla The Place w Londynie. Pracą z amerykańskim kompozytorem Philipem Glassem znalazła uznanie szerszej publiczności, dzięki czemu została głównym choreografem, a następnie dyrektorem Opery Narodowej w Londynie. Zrealizowała spektakle i przedstawienia dla oper w Chicago, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Amsterdamie, Wiesbaden, Kiel, Lonydnie i Paryżu oraz dla telewizji BBC.

  Temat prezentacji na konferencji: An holistic approach to ballet training: using ‘attentional focus’ for learning and performance enhancement

  Stronę polską reprezentować będą: Anna Żak(Lublin) i Maciej Kuźmiński (Zduńska Wola) realizujący projekty w ramach programu „Myśl w ruchu”, Karol Urbański (Szczecin) prowadzący działalność edukacyjną w obszarze tańca w Operze na Zamku, Tomasz Rodowicz (Stowarzyszenie Teatralne Chorea) realizujący projekt „Oratorium Dance Project”, Alicja Morawska-Rubczak(Poznań) realizująca projekt „Stary Browar – Nowy Taniec dla Dzieci”, Agata Siwiak realizująca projekt „Wielkopolskie rewolucje” oraz Zofia Dworakowska  pedagog teatru i animator kultury.

  Udział w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji – zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, nazwę instytucji, kontakt telefoniczny i mailowy należy przesłać do dnia 18 listopada 2015 na adres: PoznaniePrzezTaniec@teatrwielki.pl.

  Kliknij, by pobrać szczegółowy program konferencji. 

Zaprojektuj plakat

 • Zaprojektuj plakat spektaklu „Poznanie przez taniec” 
  Jak pokazać na plakacie taniec, emocje, ruch, muzykę, międzynarodową współpracę? Podziel się swoim pomysłem, wyślij plakat mailem i wygraj 1000 euro w międzynarodowym konkursie dla studentów. Projekty można przesyłać mailem do 20 października 2014. 

  Teatr Wielki - Opera Narodowa oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają do udziału w konkursie na plakat promujący spektakl taneczny „Poznanie przez taniec”. Spektakl stanowi ukoronowanie pracy międzynarodowych zespołów tanecznych młodzieży, która pod okiem doświadczonych choreografów i pedagogów uczestniczyła w kilkumiesięcznym projekcie tanecznym. Zwycięski plakat będzie promował spektakl, a najlepsze projekty nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej jego premierze.

  Nadesłane projekty ocenią projektanci: 

  • Małgorzata Gurowska – projektantka, wykładowca ASP w Warszawie, członkini STGU

  • Jerzy Skakun – projektant, studio Homework, członek STGU

  • Andrzej Pągowski – artysta grafik, dyrektor kreatywny, właściciel firmy KreacjaPro


  oraz przedstawiciele Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.
  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 25 października 2014. 
  Warsztaty, spektakl oraz nagroda zostały sfinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG.

Terminy i tematy

 • Zgrupowanie w Oslo

  • Wakacyjne zgrupowanie w Warszawie

  • Próby generalne, premiera i spektakle w Warszawie

  • Próby, premiera i spektakle w Oslo

  Prowadzący warsztaty

  • ANNA HOP

   Tancerka i choreografka. Urodziła się w 1990 roku. W 2009 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły dołączyła do zespołu Polskiego Baletu Narodowego. Studiuje komunikację społeczną, PR i marketing medialny na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka I Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego we Wrocławiu, XV Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego w Gdańsku im. Wojciecha Wiesiołłowskiego. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Prezesa Fundacji Balet. Brała udział w Maximum Dance Course w Hadze organizowanym przed Netherlands Dance Theater.

   Jako tancerka Polskiego Baletu Narodowego ma na koncie takie role, jak: Duet Alabama Song z Kurta Weilla oraz Gavotte z In Light and Shadow (chor. Krzysztof Pastor), Lalka z Dziadka do orzechów (chor. Andrzej Glegolski), Pas de trois z Jeziora łabędziego (chor. Irek Mukhamedov), taniec chiński z Dziadka do orzechów i Króla myszy (chor. Thoer van Schayk oraz Wayne Earling), Solo w Karnawale z Romea i Julii (chor. Emil Wesołowski), Czerwony Kapturek w Śpiącej królewnie (chor. Jurij Grigorowicz wg Mariusa Petipy), jedna z trzech małych czerwonych w Święcie wiosny Wacława Niżyńskiego.

   W roli choreografa zadebiutowała w 2010 roku na deskach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pracą W malinowym chruśniaku do muzyki Marka Grechuty i Takehisy Kosugi podczas II Warsztatów Choreograficznych Kreacje. Od tamtej pory Hop co roku prezentuje swoje miniatury choreograficzne: w 2011 roku Temat strachu do muzyki Kenjiego Eno (Cinematic Orchestra Remixes, Kreacje 3), w 2012 roku LAB V do rozrywkowej muzyki lat 50. (Kreacje 4), w 2013 roku COLLARS, muz. Meredith Monk (Kreacje 5). W czerwcu 2013 roku na deskach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej premierę miał spektakl 3xP Panda, Pandamonium, Pandarecki, zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego w choreografii Anny Hop oraz Zbigniewa Czapskiego-Kłody do muzyki Meredith Monk, Krzysztofa Pendereckiego oraz Amona Tobina. W październiku 2013 roku w szczecińskiej Operze na Zamku premierę miał spektakl dla dzieci do muzyki Witolda Lutosławskiego Bajki ci opowiem w choreografii i inscenizacji Anny Hop.

   JOANNA DRABIK

   Ukończyła bytomską szkołę baletową w 2007 roku. Laureatka konkursów baletowych w kraju i za granicą: III miejsce w XV Ogólnopolskim Konkursie Tańca w Gdańsku 2007, finalista Konkursu Baletowego „Złote Pointy” w Szczecinie oraz „Citta di Rieti” we Włoszech. W tym samym roku zdobyła I miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Bytomiu. W 2007 roku otrzymała angaż w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, gdzie występowała w licznych spektaklach baletowych, m.in.: Jezioro Łabędzie (Irek Muchamiedow), Śpiąca królewna (Jurij Grigorowicz), Bajadera (Natalia Makarowa), Tristan, Kurt Weill, In Light and Shadow (Krzysztof Pastor), Concerto Barocco (George Balanchine), Artifact Suite (William Forsythe), Alpha Kryonia Xe (Jacek Przybyłowicz).

   Jako artystka Polskiego Baletu Narodowego, po wykonaniu partii Wybranej w Święcie wiosny w wersjach Wacława Niżyńskiego i Maurice’a Béjarta oraz Naszej Kobiety w balecie I przejdą deszcze… Krzysztofa Pastora została awansowana na koryfejkę.

   W 2013 roku po raz pierwszy wzięła udział w warsztatach choreograficznych dla tancerzy Polskiego Baletu Narodowego Kreacje. Zaprezentowała swoją pracę choreograficzną Kwartet do muzyki Witolda Lutosławskiego Gry Weneckie, cz. I - Ad libitum. Od września 2013 roku jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła wydział Edukacji Muzycznej, specjalność Pedagogika Baletowa z tytułem magistra sztuki.

  Do pobrania

  Kontakt

  Partnerzy projektu

  Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.