Tajemnice baletu

Dział Edukacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie wspólnie z Polskim Baletem Narodowym zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym Piruet, pointa, paczka – czyli tajemnice baletu. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego (poza Warszawą). Projekt polega na przeprowadzeniu w szkole zajęć dotyczących baletu przez tancerzy i tancerki Polskiego Baletu Narodowego.

Terminy zajęć:

19 marca 2018 (zarezerwowany)
9 kwietnia 2018 (zarezerwowany)
16 kwietnia 2018 (zarezerwowany)
23 kwietnia 2018

Założenia projektu

Poprzez jego realizację chcemy:

 • przybliżyć dzieciom balet jako dziedzinę sztuki,
 • rozbudzić zainteresowanie baletem u dzieci, a za ich pośrednictwem także u osób dorosłych,
 • zapoznać uczestników z historią tańca, z podstawowymi terminami baletowymi oraz technikami tanecznymi,
 • rozwijać chęci próbowania różnych form aktywności twórczej oraz korzystania ze zróżnicowanej oferty kulturalnej.

Zagadnienia

Krótka prelekcja na temat historii tańca i baletu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli baletu w działalności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Przykładowe wątki pogadanki:

 • dlaczego ludzie tańczą,
 • czym się różni taniec towarzyski od tańca artystycznego,
 • rozwój tańca artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem baletu,
 • rozwój tańca w XX wieku (Wacław Niżyński, Marta Graham, Merce Cunningham, Marie Rambert).

Omawiane zagadnienia mogą być ilustrowane pokazem slajdów. W czasie pogadanki dzieci mogą zadawać pytania i dyskutować z prowadzącym.

Praktyczny pokaz technik tanecznych z udziałem dzieci

W tej części tancerze prezentują różne techniki taneczne: balet klasyczny, technika Marty Graham, elementy tańców ludowych, partnerowanie. Każdy element pokazu jest krótko omawiany przez prowadzącego, ze wskazaniem na najważniejsze elementy charakterystyczne dla danej techniki.

Do udziału w pokazie zapraszane są dzieci, które wykonują z tancerzami wybrane elementy z danej techniki. Ta część programu może być zakończona nauką krótkiego układu choreograficznego – tancerze prezentują układ i uczą go dzieci, a następnie dzieci wykonują go samodzielnie.

Prezentacja miniatur choreograficznych (fragmenty baletów klasycznych i współczesnych)

W tej części programu tancerze prezentują fragmenty baletów i spektakli tanecznych (sola, pas de deux). Wybór fragmentów zależy od wieku widowni.

Przykładowe fragmenty:

 • tańce charakterystyczne z „Dziadka do orzechów”

 • białe adagio z „Jeziora łabędziego”

 • wariacje wróżek ze „Śpiącej królewny”

 • bajki ze „Śpiącej królewny”

 • fragmenty „Kopciuszka”

 • wybrane fragmenty spektakli z repertuaru współczesnego.

Metodologia

Zajęcia łączą w sobie różne metody prezentowania i przekazywania wiedzy: od pogadanki, przez pokazy taneczne wykonywane przez tancerzy i tancerki baletu, po wspólne ćwiczenia i zabawy. Zajęcia zakładają wysoką interaktywność – możliwość zadawania pytań, uczestniczenia w ćwiczeniach i zabawach czy prezentację przez dzieci własnej twórczości tanecznej. W przypadku dysponowania odpowiednim sprzętem audio-wideo (rzutnik, ekran, nagłośnienie) zajęcia będą wzbogacane pokazami slajdów czy fragmentów nagrań.

Przekazywane treści są dostosowywane do możliwości percepcyjnych uczniów.

Czas trwania zajęć:do 1,5 godziny z przerwą – zgodnie z rytmem zajęć szkolnych

Zasady udziału

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zasad udziału w projekcie.

1. Udział w projekcie jest nieodpłatny, co oznacza, że szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z przyjazdem tancerzy z Polskiego Baletu Narodowego i TW-ON.

2. Chęć udziału w projekcie zgłaszana jest przez dyrektora szkoły poprzez przesłanie do TW-ON drogą elektroniczną, faksową lub listowną formularza zgłoszeniowego.

3. Zakwalifikowanie do projektu następuje po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez TW-ON.

4. W ramach jednego przyjazdu do szkoły przeprowadzone są jedne zajęcia dla maksymalnie 80 uczniów.

5. Do przeprowadzenia zajęć niezbędne jest zapewnienie przez szkołę:

 • sali gimnastycznej lub innej pozwalającej na rozłożenie podłogi baletowej o wymiarach 5 x 7 m oraz zapewniającej możliwość swobodnego uczestnictwa w zajęciach maksymalnie 80 uczniów,
 • klasy / szatni / pomieszczenia przy sali, na której odbywać się będą zajęcia, do dyspozycji prowadzących zajęcia,
 • sprzętu audio wraz z nagłośnieniem, ekranu oraz rzutnika do wyświetlania slajdów,
 • osoby odpowiedzialnej za organizację zajęć nt. baletu,
 • dwóch osób do pomocy przy rozłożeniu i złożeniu podłogi baletowej,
 • parawanów zasłaniających wejście tancerzy.

Do pobrania

Kontakt