Penderecki. Partytury

2.10.—7.12.2013

Z okazji 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego w Galerii Opera zorganizowane zostały dwie wystawy. Jedna z nich objęła 29 partytur kompozytora. Każda partytura jak odrębne dzieło sztuki charakteryzuje się odmiennym zapisem, wynikającym nie tylko z różnorodności utworów, ale stanowiącym swoisty obraz w odmiennej kolorystyce. Kompozytor zapisując bowiem dźwięki, sięgał po najróżniejsze flamastry, ołówki, kredki, wybierając prawdopodobnie to, co znajdowało się aktualnie pod ręką. Stąd nie trzeba (choć można) doszukiwać się zależności pomiędzy dźwiękiem a kolorem. Ta przypadkowość narzędzi piśmienniczych sprawiła, iż partytury zyskały wartość dodaną, a mianowicie charakter dzieła wizualnego.

Zgodnie z założeniami twórców Galerii mającej być przestrzenią, w której przenikają się dwa światy, muzyczny i wizualny, do wybranych partytur dodano zapis dźwiękowy prezentowanego fragmentu, który zwiedzający mogli usłyszeć w specjalnie dołączonych słuchawkach. Tak przygotowana wystawa, w wyniku współpracy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Instytutu Adama Mickiewicza, w lutym 2014 roku zaprezentowana została w siedzibie Izraelskiej Orkiestry Filharmonicznej w Tel Awiwie. W gmachu Teatru można ją było oglądać do 7 grudnia 2013 roku.

Galeria

Informacje

Czas trwania

2.10.2013 — 7.12.2013

Miejsce

Galeria Opera w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Organizator

Galeria Opera

Wstęp

Wystawa otwarta dla widzów w czasie trwania spektakli

Zobacz także