VIVA MONIUSZKO!

27.12.2018—12.05.2019

na plakacie dwie popartowe podobizny MoniuszkiNajwybitniejszy obok Chopina muzyczny geniusz, polski Schubert, absolutny prekursor gatunku operowego w ojczyźnie. Jak „brzmi” Moniuszko, wie każdy. Ale jaki był Stanisław? Skąd czerpał inspiracje, dokąd podróżował, z kim utrzymywał kontakty? Od lat z dostojeństwem wieszcza spogląda z portretów, zafrasowany losem narodu. Tymczasem okazuje się, że oprócz powagi wizjonera w muzycznym krzewieniu polskości, cechowała go ironia, dowcip, dystans, humor – o czym świadczy np. zachowana korespondencja. 200-lecie urodzin kompozytora to znakomita okazja, aby odłożyć na bok, choć na chwilę, kontusz i kierpce, a nawet przypisywany mu idiom romantycznego patriotyzmu. Wystawa organizowana w ramach obchodów Roku Moniuszki zaprezentuje zarówno twórczość kompozytora, jak i jego działalność jako dyrygenta, pedagoga, dyrektora opery. Zachowane dokumenty ikonograficzne związane z życiem artysty oraz premierami jego oper odmalują nowy portret – portret artysty wciąż postawionego na należnym mu piedestale, ale bliższy dzisiejszej wyobraźni, wyrazisty i nadal żywy. Ważny kontekst będą stanowić podróże Moniuszki, społeczny odbiór jego dzieł oraz kontakty kompozytora nie tylko z muzykami, ale szeroko rozumianym polskim środowiskiem intelektualnym połowy XIX wieku.

WYSTAWA VIVA MONIUSZKO! W GOOGLE ARTS & CULTURE

Organizator

Galeria Opera
Muzeum Teatralne

Czas trwania

27.12.2018—12.05.2019

Wstęp

Galeria Opera czynna jest od czwartku do soboty w godzinach 10.00-17.00. Wejście przez hol kas przedsprzedaży (wstęp 1 zł). Dla widzów także na godzinę przed spektaklami i podczas przerw - wstęp wolny za okazaniem biletu na wydarzenie w Sali Moniuszki.