Nagrody

11. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki

W Konkursie przewidziano następujące nagrody regulaminowe:

• NAGRODA GRAND PRIX – 15.000 EUR

W kategorii głosów kobiecych:
• I NAGRODA – 10.000 EUR
• II NAGRODA – 8.000 EUR
• III NAGRODA – 6.000 EUR

W kategorii głosów męskich:
• I NAGRODA – 10.000 EUR
• II NAGRODA – 8.000 EUR
• III NAGRODA – 6.000 EUR

• Nagroda dla pozostałych finalistów - po 2.000 EUR

• NAGRODA IM. MARII FOŁTYN za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki – 8.000 EUR

• Nagroda dla najlepszego młodego pianisty (urodzonego nie wcześniej niż 6 czerwca 1987 r.) – 2.000 EUR
• Nagroda dla wyróżniającego się młodego pianisty (urodzonego nie wcześniej niż 6 czerwca 1987 r.) – 1.500 EUR

• Każdy Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do II etapu Konkursu i w nim wystąpi, a nie zostanie zakwalifikowany do III etapu otrzyma od Organizatora 500 EUR. Nie będzie jednak uprawniony do posługiwania się tytułem Laureata Konkursu.

LISTA NAGRÓD POZAREGULAMINOWYCH ZOSTANIE OPUBLIKOWANA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE