Historia Europy opowiedziana przez jej teatry

9.02.2015—30.04.2015

O wystawie

9 lutego 2015 roku w salach Teatru Narodowego w Warszawie otwarta zostanie wystawa „Historia Europy opowiedziana przez jej teatry” odbywająca się w ramach międzynarodowego projektu „Europejski szlak teatrów historycznych”. Polską część wystawy przygotowało Muzeum Teatralne w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

Budynki teatralne można znaleźć w całej Europie. Stanowią one w sposób szczególny nasze dziedzictwo europejskie. Pierwsze teatry były budowane już w starożytnej Grecji i imperium rzymskim. Od czasów Renesansu prowadzi nigdy nie przerwana linia rozwoju tego typu budynków. Każdy teatr był budowany dla społeczeństwa swoich czasów, w konkretnym momencie historycznym. Dlatego odzwierciedla stan duchowy tego społeczeństwa i niesie swoiste piętno czasu.

W barwnej i nowoczesnej aranżacji autorstwa Gerharda Veigla wystawa prezentuje rozwój europejskiego społeczeństwa wyrażony w działaniach i kształtach teatrów. Opowieść o europejskich teatrach nie jest organizowana chronologicznie, ale ogniskuje się na dziewięciu wybranych tematycznych rozdziałach zatytułowanych: Doświadczenie śródziemnomorskie, Wpływ religii, Zmiana społeczeństwa – zmiana budynku, Estetyka i technologia, Budowanie narodu – ochrona tożsamości, Pożar!, Przekraczanie granic, Wojna, Demokracja.

Wystawa ma na celu zainspirowanie widza i zaproszenie go do szukania związków między odkrywaną tu na nowo przeszłością, znaną z własnych doświadczeń teraźniejszością, a perspektywą przyszłości. Tematy takie jak Zmiana społeczeństwa, Demokracja czy też Wpływ religii natychmiast odnoszą nas do żywo dziś prowadzonych dyskursów społecznych i do wizji wspólnej przyszłości społeczeństw europejskich.

Wystawa jest przygotowana przez sześć muzeów teatralnych z sześciu państw europejskich:

  • Muzeum Teatralne w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Warszawa, Polska
  • Muzeum Teatralne, Wiedeń, Austria
  • Niemieckie Muzeum Teatralne, Monachium
  • Słoweński Instytut Teatralny, Lublana
  • Muzeum Teatralne w Teatrze Dworskim, Kopenhaga, Dania
  • Muzeum Wiktorii i Alberta, Kolekcja sztuk performatywnych w Londynie, Wielka Brytania

Po raz pierwszy tak duża grupa specjalistycznych muzeów współpracowała nad stworzeniem wystawy w ramach szeroko zakrojonego eksperymentu o charakterze naukowym, artystycznym i popularyzatorskim. Scenariusz wystawy powstawał w trybie wielomiesięcznych dyskusji, uzgodnień i konferencji. Każde z muzeów zaproponowało wybór obiektów z własnej kolekcji ustanawiając tym samym pewien sposób narracji, który skonfrontowany został i uzupełniony o narracje innych muzeów. Mamy nadzieję, że przekaz intelektualny i artystyczny jaki nieść będzie wystawa, uzyskany dzięki szczególnego rodzaju kooperatywie międzynarodowej, okaże się dla odbiorców inspirującym, wzbogacającym i nie pozbawionym zaskoczeń doświadczeniem.

Wystawa będzie podróżować po Europie od 2015 do 2017 roku. Pierwszy pokaz, z racji przypadającego na 2015 r. jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce, odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Teatru Narodowego. Otwarcie: 9 lutego 2015 r. Następnie wystawa pojedzie do Kopenhagi, Wiednia, Monachium, Lublany i Londynu.

Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Historycznych Teatrów Europy PERSPECTIV z Niemiec i jest częścią projektu Europejski Szlak Teatrów Historycznych. Uzyskała współfinansowanie z unijnego programu Kultura.

W Warszawie wystawa będzie otwarta do końca kwietnia 2015 roku i zwieńczona zostanie międzynarodową konferencją oraz otwarciem Trasy Bałtyckiej przygotowywanej przez drugiego partnera z Polski – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach Trasy Bałtyckiej zaprezentowane zostaną budynki teatralne z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Więcej informacji na stronach internetowych:
www.europeanroute.info
www.balticroute.instytut-teatralny.pl

Informacje

Czas trwania

Wystawa czynna od 9 lutego do 30 kwietnia 2015, we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 11.00-15.00 oraz dla widzów spektakli na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu oraz w antraktach. 

Miejsce

Teatr Narodowy, Foyer piętro 3 (foyer drewniane).
Wejście na wystawę we wtorki i czwartki przez Muzeum Teatralne od ul. Wierzbowej, w soboty głównym wejściem do Teatru Narodowego. 

Organizator

Stowarzyszenie Historycznych Teatrów Europy PERSPECTIV (Niemcy)

Wstęp

bezpłatny