Odtwarzanie Reduty

29/11/2018

Znak RedutyProjekt związany z niezwykle ważnym dla środowiska ludzi teatru, ale też całej polskiej tradycji teatralnej, jubileuszem stulecia powstania Teatru Reduta (1919), założonego i prowadzonego przez Juliusza Osterwę, wybitnego twórcę, niezwykle zaangażowanego w dzieło budowania tożsamości narodowej w odrodzonym kraju. Teatr Reduta w pierwszym etapie swojego istnienia działał w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, a więc w obecnej siedzibie Muzeum Teatralnego. Projekt zakłada działania teatralne, wystawiennicze, rekonstrukcje przestrzeni Reduty, prelekcje i dyskusje panelowe. Muzeum Teatralne, właściciel wielu bezcennych pamiątek i dokumentów związanych z Redutą, a także instytucja, w ramach której powstawały najważniejsze książki teatrologiczne w tym zakresie, (m.in.: Żywot OsterwyPierwsza Reduta Osterwy Józefa Szczublewskiego) jest instytucję szczególnie predestynowaną do podjęcia i koordynacji takiego zadania. W ramach projektu odbywać się będą otwarte spotkania w Salach Redutowych, panelowe rozmowy, odtworzenia czytań performatywnych sztuk z repertuaru Reduty, pokazy filmów, materiałów archiwalnych oraz ekspozycje. Projekt realizowany z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza i stowarzyszeniem ZASP.

Informacje

Czas Trwania

29/11/2018

Organizator

Muzeum Teatralne

Miejsce

Teatr Wielki - Opera Narodowa. Wstęp wolny.