Teatrowisko Warszawskie
w grafice i fotografii
z przełomu XIX i XX wieku

21/05/2018 – 9/12/2018

Warszawskie teatrowisko to próba przypomnienia historii życia teatralnego Warszawy drugiej połowy XIX i początku XX wieku, przywołania atmosfery dawnych teatrów, teatrzyków ogródkowych oraz kabaretów. We wspomnieniach Jana Lechonia „teatry warszawskie (…) to świat (…) zamknięty między Placem Teatralnym, Ogrodem Saskim, ulicą Bielańską i ogródkiem na Królewskiej. (…) W tym cudownym świecie zamykała się część duszy ówczesnej Warszawy (…) wypowiadał się zarazem jej gust do tradycji i czarująca lekkomyślność, jej wrodzone poczucie hierarchii i jej niedająca się zastąpić wesołość”. Dawne „teatrowisko warszawskie” tworzone było przez kilka teatrów: przede wszystkim Teatr Wielki i Teatr Rozmaitości, ale również sceny znajdujące się w pobliżu – Teatr Letni w Ogrodzie Saskim, Mały na Daniłowiczowskiej, Nowości przy Hipotecznej oraz Nowy przy ulicy Królewskiej. Opowieść o teatralnym świecie i jego publiczności jest dzisiaj możliwa dzięki przechowywanej w zbiorach Muzeum niezwykłej kolekcji dawnych kart pocztowych, fotografii oraz grafiki prasowej. Na wystawie fotografie będzie można oglądać w fotoplastikonie. Pojawi się również papierowy teatrzyk, w którym każdy będzie mógł zostać reżyserem i animatorem lalek na papierowej scenie Teatru Wielkiego. Wystawie będą towarzyszyły wykłady, pokazy filmowe, warsztaty dla dzieci i dorosłych. Uzupełnieniem ekspozycji w Teatrze Wielkim będą: wystawa plenerowa w Ogrodzie Saskim, poświęcona historii Teatru Letniego (06-07/2018) oraz wystawa w Muzeum Pragi poświęcona teatrom działającym na prawym brzegu Wisły.

Informacje

Czas trwania:

21/05/2018 – 9/12/2018

czwartek 11.00–17.00
sobota 10.00–17.00

Organizator

Muzeum Teatralne

Miejsce

Teatr Wielki - Opera Narodowa, wejście główne, foyer dolne. Wstęp wolny.