Ulotny. Teatr
Zofii Wierchowicz

3 grudnia 2015 – 19 lutego 2016

Opery i „Szekspiry” tworzyły dwa przeciwstawne bieguny teatralnej twórczości artystki. Pierwszy, zdominowany duchem muzyki, zachwycał lekkością dekoracji, lotnością postaci, urzekał wdziękiem, nierzadko również dowcipem ukształtowania kostiumów, barokową stylizacją i przepychem tkanin bądź graficznym żartobliwym skrótem. Fantastyczne kształty sukien i płaszczy, pawie ubarwienie scenografii, ptasie maseczki i nakrycia głowy sprawiały, że świat tancerzy i śpiewaków zdawał unosić się w powietrzu, wzbijał się wraz z dźwiękami muzyki ponad scenę. Szekspirowskie inscenizacje Wierchowicz zdominował żywioł ziemi. Napiętnowani nim bohaterowie, sensualni do bólu,  zdawali się podejmować tragiczne próby wyrwania się z więzień swych ciał, zwykle jednak ginęli w zwojach przygniatającej ich materii. Ten świat także wyposażony został przez Wierchowicz w ptasie atrybuty – powiewał skrzydłami sukien i płaszczy. Kobiety z wdziękiem przekrzywiały małe, gołębie główki, a mężczyźni prężyli upierzone ramiona i torsy. Tu jednak siła ciążenia okazywała się absolutnie bezwzględna, nie pozwalała nikomu wznieść się ponad ziemię. Zofia Wierchowicz uparcie badała w „Szekspirach”, kładący się cieniem na ludzkiej cielesności i duchowości, mroczny aspekt ziemi – wnoszący rozkład, rozdarcie i nieuchronność śmierci, symbolizujący kres, zwieńczenie wszelkich form istnienia i niezwiastujący  kolejnych. Brutalność materii, którą kreśliła swoje szekspirowskie inscenizacje - surowe, jakby spleśniałe dechy, rdzewiejąca blacha, szaro-zgniłe szmaty wszelkich gatunków, surowa w fakturze juta, zmurszała siatka, a wreszcie piasek, żwir i grudy ziemi z wyłaniającymi się z nich piszczelami – przekreślała wszelkie nadzieje, tęsknoty i trud podejmowany przez potykających się o nią bohaterów.

(Ewa Dąbek-Derda, Pośród nielotów)

Galeria

Informacje

Czas trwania

3.12.2015 — 19.02.2016

od wtorku do niedzieli w godz. 12.30–20.30

Miejsce

Galeria Studio, Teatr Studio im. S. I. Witkiewicza

Organizatorzy

Muzeum Teatralne, Teatr Wielki – Opera Narodowa

Galeria Studio, Teatr Studio im. S. I. Witkiewicza

Centrum Scenografii Polskiej, Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach

Wstęp

bezpłatny