Wielcy mistrzowie polskiej scenografii 1918-2018

Przestrzeń teatru, sceny, spektaklu, widowiska – przestrzeń ogromnych możliwości. Polska scenografia i dzieła jej najwybitniejszych przedstawicieli, to bogaty, niezwykle interesujący, mocno związany nie tylko z szeroko rozumianą plastyką i naprawdę mało znany szerszej publiczności, a nawet środowiskom plastycznym, obszar polskiej sztuki. Na wystawie zaprezentujemy pierwszy od dawna przegląd prac najwybitniejszych scenografów polskich ostatnich stu lat. Pokażemy dorobek artystów, którzy przyczynili się do nadania polskiemu teatrowi światowej rangi: znakomitych malarzy, inscenizatorów i twórców najciekawszych zjawisk w światowej plastyce teatralnej. Wśród nich prace m.in.: Wincentego Drabika, Władysława Daszewskiego, Andrzeja Sadowskiego, Zofii Wierchowicz, Ewy Starowieyskiej, Józefa Szajny, Andrzeja Kreutz Majewskiego, Marka Chowańca, Pawła Dobrzyckiego, Doroty Kołodyńskiej oraz Katarzyny Proniewskiej-Mazurek. Wystawa organizowana jest we współpracy z Wydziałem Scenografii warszawskiej ASP.

Informacje

Organizatorzy

Muzeum Teatralne
Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Miejsce

Salon Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie