Aktualności

Główny specjalista ds. inwestycji

Oferty pracy

Główny specjalista ds. inwestycji

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2017

Dział Inwestycji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:

Główny specjalista ds. inwestycji

Zadania:

 • nadzór nad prawidłową realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych w budynku Teatru i obiektach należących do Teatru, w tym m.in. sprawdzanie zgodności realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz wiedzą techniczną,
 • udział w komisyjnych przeglądach oraz okresowych kontrolach stanu technicznego budynku Teatru i obiektów należących do Teatru,
 • weryfikowanie przedkładanych kosztorysów ofertowych i wykonawczych, dotyczących robót remontowo-budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • weryfikowanie przedkładanych dokumentacji i projektów wykonanych na zlecenie Teatru,
 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych wykonanych i nadzorowanych robót remontowo-budowlanych,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych budynku Teatru oraz obiektów należących do Teatru,
 • wykonywanie innych zadań, nieujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy Działu Inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie techniczne lub wyższe – kierunek budownictwo,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w branży budowlanej,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • dyspozycyjność do pracy 3 dni w tygodniu.

Wymagania mile widziane:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi inwestycji (przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych z branży budowlanej),
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • identyfikacja z miejscem pracy i dążenie do rezultatów,
 • obsługa programów Norma oraz AutoCad.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie z możliwością długoterminowej współpracy,
 • udział w różnorodnych projektach inwestycyjnych,
 • możliwość zdobycia unikalnej wiedzy,
 • szkolenie wdrożeniowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@teatrwielki.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2014, poz. 1182)”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu obecnych i przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.