Aktualności

Koordynator techniczny produkcji

Archiwalne

Koordynator techniczny produkcji

Zgłoszenia do 14 lipca 2019 roku. 

 

 

Teatr Wielki - Opera Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:

Koordynator techniczny produkcji

Zadania:

 • ustalanie harmonogramu projektów,
 • kosztorysowanie poszczególnych projektów,
 • nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie relacji z dostawcami/partnerami,
 • szacowanie wycen elementów scenograficznych,
 • wyszukiwanie i przedstawianie informacji o możliwych rozwiązaniach,
 • przedstawianie propozycji do konsultacji z zespołami technicznymi,
 • weryfikacja projektów złożonych przez realizatorów we współpracy z właściwymi komórkami Teatru w zakresie spełniania warunków technicznych, bhp i ppoż., wykonalności projektów w ramach ustalonego budżetu,
 • koordynacja prac związanych z realizacją projektów poprzez współpracę z komórkami Teatru oraz osobami z zewnątrz zaangażowanymi w produkcję,
 • nadzór nad realizacją projektów w zakresie ich zgodności z budżetem, negocjacje z realizatorami dot. dostosowania realizacji projektów do budżetu,
 • koordynacja spotkań projektowych.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne wraz z adekwatnym praktycznym doświadczeniem w obszarze projektowania i nadzoru/realizacji projektów dla sceny, teatru lub eventów (min. 2 lata),
 • biegła obsługa AutoCAD lub innego oprogramowania do projektowania 2D i 3D,
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego technicznego,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Excel,
 • znajomość branży scenicznej,
 • podstawowa znajomość technologii produkcji dekoracji,
 • dyspozycyjność do pracy także w weekendy i wieczorami,
 • zainteresowanie obszarem sztuki, teatru, opery, tańca,
 • mile widziana znajomość programu WYSIWYG,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji tras koncertowych i występów gościnnych,
 • umiejętność efektywnego działania w sytuacjach stresujących,
 • umiejętność właściwego planowania pracy (zadań, procesów),
 • umiejętność negocjowania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • rozwijającą pracę w największej instytucji artystycznej w Polsce,
 • udział w projektach artystycznych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań scenicznych,
 • współpracę z ludźmi z pasją i otwartymi na poszerzanie wiedzy,
 • pracę w międzynarodowym środowisku.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@teatrwielki.pl w terminie do 14 lipca 2019 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz jeżeli wyrażę odrębną zgodę, także w kolejnych rekrutacjach kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

4. Odbiorcą moich danych osobowych jest:

 • eRecruitment Solutions sp. z o. o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dostawca aplikacji do zarządzania rekrutacjami);
 • Thomas International UK Ltd, adres: Harris House, 17 West Street, Marlow, Bucks SL7 2LS, UK (dostawca licencji do systemu z testami on-line).

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody lub po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres dwóch lat, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron.

6. Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do moich danych osobowych,
 • uzyskania kopii danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy zakwestionuję prawidłowość moich danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości; w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

7. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.

8. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych rekrutacji kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.