Aktualności

Masażysta dla Polskiego Baletu Narodowego

Archiwalne

Masażysta dla Polskiego Baletu Narodowego

Zgłoszenia do 8 lipca 2019 roku

Teatr Wielki - Opera Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:

Masażysta dla Polskiego Baletu Narodowego

Zadania:

 • pełne zabezpieczenie opieki rehabilitacyjnej,
 • wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii (terapia manualna, masaż sportowy, masaż głęboki tkanek miękkich, taping sportowy),
 • wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu leczniczego (krioterapia, laser, ultradźwięki, itp.),
 • umożliwienie korzystania ze sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego pracownikom PBN-u,
 • indywidualny dobór ćwiczeń kondycyjnych i rehabilitacyjnych, w tym opracowywanie konspektów ćwiczeń,
 • nadzór nad osobami korzystającymi ze sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego,
 • zagwarantowanie pierwszej pomocy w przypadkach nagłych kontuzji
  i wypadków,
 • przestrzeganie praw pacjenta oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

Wymagania:

 • wykształcenie min. licencjat w kierunku fizjoterapii lub min. średnie techniczne w kierunku masażysta-fizjoterapeuta,
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w pracy z tancerzami lub sportowcami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w zakresie wykonywanych zadań,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
 • dyspozycyjność do pracy od wtorku do soboty oraz w niektóre niedziele (w zamian za dzień wolny podczas przerwy sezonowej). 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilizację zawodową,
 • pracę w środowisku artystycznym,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pracowniczych, 
 • dostęp do świadczeń zdrowotnych w budynku teatru.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@teatrwielki.pl w terminie do 8 lipca 2019 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz jeżeli wyrażę odrębną zgodę, także w kolejnych rekrutacjach kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

4. Odbiorcą moich danych osobowych jest:

 • eRecruitment Solutions sp. z o. o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dostawca aplikacji do zarządzania rekrutacjami);
 • SLG Thomas International Poland Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (dostawca licencji do systemu z testami on-line).

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody lub po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres dwóch lat, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron.

6. Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do moich danych osobowych,
 • uzyskania kopii danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy zakwestionuję prawidłowość moich danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości; w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

7. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.

8. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych rekrutacji kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.