Aktualności

PRAKTYKI I WOLONTARIAT W CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJi

Staże i praktyki

PRAKTYKI I WOLONTARIAT W CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJi

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 grudnia 2016

Osoby zainteresowane współpracą z Teatrem Wielkim - Operą Narodową prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres ekrahel@teatrwielki.pl

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 23 grudnia 2016 roku.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Ewelina Krahel - Dział Literacki i Marketingu, tel. (22) 692 0256, e-mail: ekrahel@teatrwielki.pl

Zapraszamy!