Aktualności

Specjalista ds. kontaktu z mediami

Archiwalne

Specjalista ds. kontaktu z mediami

Zgłoszenia do 5 sierpnia 2019 roku

Dział literacki i marketingu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:

 

Specjalista ds. kontaktu z mediami

 

Zadania:

 • prowadzenie promocji medialnej bieżących projektów, 

 • budowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami polskimi i zagranicznymi,

 • redagowanie komunikatów i informacji prasowych,
 • koordynacja i organizacja wydarzeń dla mediów,

 • organizacja oraz nadzór sesji zdjęciowych, nagrań programów telewizyjnych
  i radiowych,

 • udostępnianie mediom materiałów wizualnych,

 • monitorowanie mediów,

 • prowadzenie i aktualizowanie bazy danych przedstawicieli mediów polskich
  i zagranicznych,

 • prowadzenie i aktualizacja informacji na stronie internetowej – teczka prasowa.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe, mile widziane z zakresu komunikacji lub dziennikarstwa,

 • min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • doświadczenie we współpracy z mediami,

 • znajomość rynku medialnego,

 • doświadczenie w pisaniu tekstów,

 • umiejętność tworzenia informacji i komunikatów prasowych,

 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym,

 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w dużym zespole w dużej instytucji,

 • zainteresowanie kulturą i muzyką.

Oferujemy:

 • udział w ciekawych projektach i możliwość rozwoju zawodowego,

 • elastyczne godziny pracy,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pracowniczych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@teatrwielki.pl w terminie do 5 sierpnia 2019 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz jeżeli wyrażę odrębną zgodę, także w kolejnych rekrutacjach kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

4. Odbiorcą moich danych osobowych jest:

 • eRecruitment Solutions sp. z o. o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dostawca aplikacji do zarządzania rekrutacjami);
 • SLG Thomas International Poland Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (dostawca licencji do systemu z testami on-line).

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody lub po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres dwóch lat, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron.

6. Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do moich danych osobowych,
 • uzyskania kopii danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy zakwestionuję prawidłowość moich danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości; w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

7. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.

8. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych rekrutacji kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.