Aktualności

Specjalista ds. personalnych

Oferty pracy

Specjalista ds. personalnych

Termin nadsyłania zgłoszeń do 19 grudnia 2017 roku.

Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. personalnych

Zadania:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz bieżąca obsługa kadrowa,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi oraz ustalanie obowiązków wobec ZUS wraz z uzyskaniem od zleceniobiorców niezbędnej dokumentacji,
 • przygotowywanie i zbieranie dokumentacji dot. zgodnego z przepisami zatrudnienia cudzoziemców,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • ustalanie uprawnień urlopowych,
 • weryfikacja poprawności rozliczenia czasu pracy pracowników,
 • obsługa systemu kadrowego oraz programu Płatnik,
 • opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań na potrzeby Teatru oraz instytucji zewnętrznych,
 • udzielanie informacji pracownikom z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie stanów zatrudnienia,
 • sporządzanie dokumentów związanych z PFRON.

Wymagania:

 • min. 3-letnie doświadczenia w pracy w komórce kadrowej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dokumentacji kadrowej,
 • bardzo dobra znajomość programów Excel i Word,
 • znajomość programów kadrowych,
 • dokładność, systematyczność i samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja i planowanie pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój zawodowy oraz możliwość doskonalenia swoich umiejętności,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pracowniczych,
 • dostęp do świadczeń medycznych w budynku Teatru.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@teatrwielki.pl w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922)”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu obecnych i przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Do pobrania