Aktualności

Specjalista ds. rozliczeń

Archiwalne

Specjalista ds. rozliczeń

Zgłoszenia do 5 kwietnia 2019 roku

Teatr Wielki - Opera Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń 

Zadania:

 • prowadzenie ewidencji rachunków i faktur za dostawy i usługi,
 • weryfikacja faktur i rachunków pod kątem formalno-rachunkowym oraz ich opracowywanie,
 • realizacja przelewów w systemie bankowym,
 • rejestracja faktur w systemie,
 • fakturowanie,
 • rejestrowanie i ewidencja umów.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ekonomiczne,
 • dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • odpowiedzialność, uczciwość i inicjatywa w działaniu,
 • dobra obsługa komputera i MS Office, w szczególności Excel,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • mile widziana znajomość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym zastosowanie podatku u źródła,
 • mile widziana znajomość programu Asseco FK,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na okres 1,5 roku z możliwością przedłużenia współpracy,
 • rozwój zawodowy oraz możliwość doskonalenia swoich umiejętności,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pracowniczych,
 • dostęp do świadczeń zdrowotnych w budynku Teatru.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@teatrwielki.pl w terminie do 5 kwietnia 2019 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, do którego mogę kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem moich danych osobowych, jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrwielki.pl.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz jeżeli wyrażę odrębną zgodę, także w kolejnych rekrutacjach kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

4. Odbiorcą moich danych osobowych jest:

 • eRecruitment Solutions sp. z o. o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dostawca aplikacji do zarządzania rekrutacjami);
 • Thomas International UK Ltd, adres: Harris House, 17 West Street, Marlow, Bucks SL7 2LS, UK (dostawca licencji do systemu z testami on-line).

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody lub po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres dwóch lat, w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron.

6. Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do moich danych osobowych,
 • uzyskania kopii danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy zakwestionuję prawidłowość moich danych osobowych, do czasu sprawdzenia przez administratora ich prawidłowości; w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnego z prawem, gdy sprzeciwiam się ich usunięciu oraz gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

7. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie.

8. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych rekrutacji kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.