Aktualności

Specjalista ds. wdrożeń - informatyk

Oferty pracy

Specjalista ds. wdrożeń - informatyk

Termin nadsyłania zgłoszeń do 7 grudnia 2017 roku.

Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. wdrożeń - informatyk

Zadania w zakresie wdrożeń:

 • koordynacja prac związanych z wdrażaniem oprogramowania i nowych rozwiązań technicznych,
 • kontrola prawidłowej realizacji umów pomiędzy Teatrem, a wykonawcami w zakresie wdrażania oprogramowania i nowych rozwiązań technicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i przeprowadzeniem testów, analiza i raportowanie,
 • pośrednictwo pomiędzy użytkownikami, a wykonawcą w rozwiązywaniu problemów powstałych podczas eksploatacji wdrożonego oprogramowania,
 • przygotowanie i nadzór nad szkoleniami dla użytkowników w zakresie wdrożonego oprogramowania.

Zadania w zakresie help desk:

 • odbieranie zgłoszeń od użytkowników via e-mail i telefon oraz ich rozwiązywanie,
 • zdalna i lokalna pomoc użytkownikom posiadającym systemy operacyjne Windows, Linux oraz MacOS,
 • wsparcie użytkowników w pracy na pakiecie MS Office 365,
 • zarządzanie zdalne i lokalne programem antywirusowym Eset na komputerach klienckich.

Wymagania:

 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego we wdrażaniu projektów IT,
 • praktyczna znajomość metodyki zarządzania projektami Prince, Agile lub innej,
 • doświadczenie we współpracy z klientem wewnętrznym,
 • mile widziane wykształcenie wyższe o profilu informatycznym,
 • dobra znajomość administrowania platformą MS Office 365,
 • dobra znajomość rodziny systemów operacyjnych Windows, Linux i MacOs,
 • podstawowa znajomość problematyki sieci lokalnej,
 • dobra znajomość problematyki bezpieczeństwa w obszarze IT,
 • umiejętność współpracy w zespole oraz samodzielnie.

Oferujemy:

 • udział w ciekawych i zróżnicowanych technicznie projektach,
 • rozwój zawodowy oraz możliwość doskonalenia swoich umiejętności,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pracowniczych,
 • dostęp do opieki medycznej w budynku Teatru.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@teatrwielki.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2017 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922)”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu obecnych i przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.