Aktualności

Wstępne konsultacje rynkowe dot. przygotowania do postępowania na Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Ogłoszenia

Wstępne konsultacje rynkowe dot. przygotowania do postępowania na Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Termin składania zgłoszeń: 6 lutego 2024 r.