Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja podłogi zascenia Sceny Głównej w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja podłogi zascenia Sceny Głównej w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”

Termin składania ofert: 04.05.2017 rok.

Do pobrania