Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego - „Dostawa materiałów budowlanych do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego - „Dostawa materiałów budowlanych do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”

Termin składania ofert do 11 maja 2018 r. do godziny 13.00. 

Do pobrania