Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego na „dostawę urządzeń do prac stolarskich w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie”.

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert w formie rozeznania cenowego na „dostawę urządzeń do prac stolarskich w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie”.

Termin składania ofert: 23 marca 2018 r. g. 14.00

Do pobrania