Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie zadania (usługi) polegającego na dostawie SZYBKIEGO BETONU B-30 445

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie zadania (usługi) polegającego na dostawie SZYBKIEGO BETONU B-30 445

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty złożenia zamówienia