Aktualności

Zaproszenie do szacowania wartości wykonania oceny ryzyka wybuchem wraz z oceną zagrożenia wybuchem oraz dokumentem zabezpieczenia przez wybuchem

Ogłoszenia

Zaproszenie do szacowania wartości wykonania oceny ryzyka wybuchem wraz z oceną zagrożenia wybuchem oraz dokumentem zabezpieczenia przez wybuchem

Termin składania szacowania wartości: 29 września 2023 r.