Aktualności

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wielofunkcyjnej Sali Prób i Sali Prób Baletu na tarasach wewnętrznych gmachu TW - ON

Ogłoszenia

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wielofunkcyjnej Sali Prób i Sali Prób Baletu na tarasach wewnętrznych gmachu TW - ON

Termin składnia ofert: 17. 12. 2017 r.

Do pobrania