Aktualności

Zaproszenie do udziału w licytacji pisemnej na najem lokalu w gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Komunikaty

Zaproszenie do udziału w licytacji pisemnej na najem lokalu w gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Termin składania ofert: 26 lipca 2019 roku do godz. 14.00