MOBILNE IDEE

Mobilne idee to cykl spotkań rozwijających koncepcję think tanku dla kultury OperaLab, które przenoszą projekt na płaszczyznę dyskusji i warsztatów. Podczas planowanych spotkań menedżerowie kultury, socjolodzy, artyści, projektanci i przedstawiciele środowisk biznesowych dzielą się swoim doświadczeniem i dyskutują o przyszłości i kondycji współczesnej sztuki i miasta, możliwościach ich rozwoju poprzez innowacyjne programy artystyczne. Program Mobilnych idei realizuje badawcze założenia projektu OperaLab. Pozwala na integrację środowisk twórczych, naukowych i biznesu w myśl koncepcji, iż siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog. Szerokie spojrzenie i innowacyjne myślenie przekładają się na efektywne działanie.

Mobilne idee to intelektualna przestrzeń dla kultury. Realizowana w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.

Programy spotkań

Polecamy

Mobilne idee. Dla kultury na TMBLR. to platforma gromadząca wiedzę o innowacjach w instytucjach kultury na świecie. Jako część think tanku dla kultury OperaLab została stworzona jako narzędzie wspierające identyfikację i analizę nowoczesnych metod zarządzania instytucjami kultury. Publikowane treści odnoszą się do aktualnych trendów w dziedzinie komunikacji, brandingu i nowych technologii. Pokazują, jak można zarządzać zmianą, formować treści czy projektować doświadczenia. Codziennie publikowane informacje pozwalają na szybką aktualizację wiedzy z zakresu ekonomii, socjologii, zarządzania, antropologii, biznesu, sztuki oraz architektury i urbanistyki. Multidyscyplinarna perspektywa odpowiada na potrzebę łączenia wielu kompetencji niezbędnych w planowaniu efektywnych strategii rozwoju dla nowoczesnych instytucji kultury.