Kreacje: warsztaty choreograficzne

O tej inicjatywie Polskiego Baletu Narodowego tak pisał dyrektor zespołu Krzysztof Pastor:

„Warsztaty choreograficzne powinny być nieodłącznym elementem życia zespołu baletowego, który ma ambicję kształtowania własnego oblicza artystycznego. Bez poszukiwania nowych dróg, środków ekspresji, a nawet nowego języka, balet byłby sztuką mało interesującą, pozbawioną niespodzianek i wyzwań dla publiczności, być może nawet sztuką martwą.

Liczący się zespół baletowy, niezależnie od prezentowania wielkiego i znanego już repertuaru, powinien być więc kreatywny, szukać własnych rozwiązań artystycznych, proponować balety nowych choreografów, najlepiej wywodzących się z zespołu. Aby jednak talenty choreograficzne miały szansę ujawnić się i rozwijać, muszą zaistnieć ku temu odpowiednie warunki. Dlatego jedną z pierwszych moich inicjatyw po objęciu dyrekcji Polskiego Baletu Narodowego było stworzenie dorocznych warsztatów choreograficznych.

To przedsięwzięcie jest ważne nie tylko dla publiczności i rozwoju zespołu, ale również dla tych tancerzy, którzy w sposób dojrzały i odpowiedzialny myślą o własnej przyszłości po zakończeniu kariery baletowej - aby mogli spróbować swoich sił jako choreografowie, organizatorzy pracy, kierownicy produkcji, inspicjenci, inicjatorzy działań reklamowych, autorzy tekstów, edytorzy programów, projektanci kostiumów, pracownicy techniczni etc.

Wszyscy artyści, którzy decydują się wziąć udział w tym projekcie, powinni pracować na zasadzie całkowitej dobrowolności - po to, aby rozwijać w sobie niezbędną determinację i umiejętność przekonywania innych nie tylko do pracy twórczej, ale także do podjęcia dodatkowego wysiłku. Mają przy tym maksymalną swobodę wyborów artystycznych i organizacyjnych, co przyczyni się bez wątpienia do uwolnienia wielkiego potencjału kreatywnego naszego zespołu.

Dlatego pragnę, aby warsztaty choreograficzne pod hasłem Kreacje (także zaproponowanym przez naszych tancerzy) stały się odtąd trwałym elementem działalności Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze Wielkim, przyczyniając się do rozwoju polskiej choreografii”.

I Warsztat choreograficzny 2009 zaowocował premierą miniatur baletowych pięciorga naszych tancerzy. Swoje prace zaprezentowali wówczas: Eduard Bablidze, Robert Bondara, Jacek Tyski, Karol Urbański i Natalia Wojciechowska. Najciekawszą z nich - When You End and I Begin… Roberta Bondary do muzyki Pawła Szymańskiego - dołączyliśmy w rok później do kameralnego repertuaru zespołu. Z kolei, Jacek Tyski otrzymał już możliwość przygotowania autorskiego baletu do muzyki polskiej i zaproponował pracę W poszukiwaniu kolorów do muzyki Grażyny Bacewicz. Oba utwory choreograficzne znalazły się w programie kameralnego wieczoru baletowego Alpha i inne.

II Warsztat choreograficzny 2010 przyniósł prace dwojga debiutantów: Michała Chróścielewskiego i Anny Hop oraz nowe miniatury Eduarda Bablidze, Roberta Bondary, Jacka Tyskiego, Karola Urbańskiego i Natalii Wojciechowskiej. Kolejna interesująca praca Roberta Bondary - The Garden’s Gates do muzyki Szábolcsa Esztényia - nagrodzona została przez dyrektora Krzysztofa Pastora zamówieniem dla młodego choreografa na nowy spektakl autorski do kameralnego repertuaru Polskiego Baletu Narodowego. Bondara zrealizował pełnospektaklowy balet Persona z muzyką Arvo Pärta, Pawła Szymańskiego i Aldony Nawrockiej, którego prapremiera odbywa się we wrześniu 2011 roku w ramach III Dni Sztuki Tańca w Teatrze Wielkim.

III Warsztat choreograficzny 2011 dał możliwość ponownej pracy twórczej Eduardowi Bablidze, Annie Hop, Jackowi Tyskiemu i Natalii Wojciechowskiej, a debiutantami byli tym razem: Zbigniew Czapski-Kłoda, Anna Lorenc i George Williamson. Jacek Tyski zaproponował tym razem ciekawą interpretację taneczną słynnego Popołudnia fauna Debussy’ego, a publiczności szczególnie spodobały się miniatory najmłodszych choreografów: Temat strachu naszej Anny Hop i Animus angielskiego tancerza George’a Williamsona.

IV Warsztat choreograficzny 2012 odbył się na przełomie kwietnia i maja, a powstałe wówczas nowe prace młodych choreografów Polskiego Baletu Narodowego pokazaliśmy na Scenie Kameralnej w dniach 11, 12, 13 i 20 maja 2012 roku.