Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Umowa na dofinansowanie Projektu została podpisana 31 lipca 2012 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego oraz Dyrektora Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Pana Waldemara Dąbrowskiego.

Celem projektu było z jednej strony odnowienie i zabezpieczenie substancji materialnej zabytkowego budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie i jego jednoczesne unowocześnienie poprzez zainstalowanie infrastruktury technicznej, poprawiającej jakość odbioru spektakli (m.in. nagłośnienie i oświetlenie sceny, przesył obrazu ze sceny do foyer), z drugiej – poprawa warunków pracy artystów sztuki operowej i baletowej (m.in. modernizację podłogi sceny głównej, garderób artystów). Ważnym elementem projektu było także stworzenie wirtualnej instytucji kultury prezentującej w sieci zdigitalizowane bogactwo archiwów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w zakresie projektów scenograficznych, plakatów, kostiumów czy nagrań. Zakładanym efektem projektu ma być wzrost atrakcyjności i konkurencyjności oferty kulturalnej Warszawy, województwa mazowieckiego i kraju.

Projekt został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe; w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

W ramach projektu Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zrealizowano wszystkie założenia związane z pracami budowlanymi. Możemy pochwalić się zakończeniem następujących zadań:

 • renowacja elewacji - ostatni etap od ulicy Wierzbowej, dzięki czemu gmach uzyskał jednolity, uporządkowany wygląd zewnętrzny
 • zakup urządzeń i zainstalowanie systemu do przesyłu obrazu ze Sceny Głównej do foyer i pomieszczeń recepcyjnych
 • modernizacja widowni na Sali Moniuszki
 • modernizacja korytarzy
 • usunięcie płytek alpex z pomieszczeń biurowych i technicznych
 • wymiana podłogi Sceny Głównej (II etap)
 • modernizacja podłogi Małej Malarni

W 2014 roku w rejonie Sceny Głównej i widowni, a także widowni na Sali Młynarskiego zostały zainstalowane urządzenia do multimedialnej obsługi spektakli i prób. W efekcie Teatr dysponuje bardzo nowoczesnymi i wydajnymi urządzeniami do tworzenia projekcji wykorzystywanych w niemal każdym spektaklu. Teatr posiada również bazę sprzętową do rejestracji i emisji spektakli. Rejestracje dokonywane są na potrzeby wewnętrzne, archiwizacyjne i marketingowe. W sierpniu 2014 roku zakończona została kolejna inwestycja tj. wykonanie niezbędnych prac demontażowych na scenie w Sali Moniuszki oraz wykonanie nowych mostów oświetleniowych wraz z zainstalowaniem zakupionych w 2013 roku urządzeń. Dzięki tej inwestycji posiadamy zaawansowany park oświetlenia scenicznego wraz z nowoczesnymi, sterowanymi komputerowo mostami oświetleniowymi, które spełnią wymogi nowoczesnych inscenizacji.

Na Sali Moniuszki zostały zakończone prace związane z wykonaniem nowych instalacji nagłośnienia widowni i sceny. Pierwsze uruchomienie systemu odbyło się we wrześniu 2014, a testy systemu przeprowadzono na scenografii dwóch przedstawień: Romeo i Julia oraz Kupiec wenecki. Nowy system prezentuje całkowicie odmienne spojrzenie na kwestie nagłośnienia. Znacząco podnosi on komfort pracy artystów oraz daje ogromne możliwości kreowania warunków akustycznych dla widza. System ten ma za zadanie zagwarantować widzowi poczucie „sali idealnej”, gdzie dźwięk w niezauważalny, naturalny sposób, dociera do niego bez wrażenia, że cokolwiek zostało nagłośnione. Za pośrednictwem głośników zainstalowanych na widowni system ten umożliwia wielokanałową emisję efektów dźwiękowych wykorzystywanych w spektaklach, będących elementem podkreślającym nastrój i emocje, jakie reżyser widowiska ma do przekazania widzom.

W sierpniu 2014 Teatr został wyposażony w system cyfrowej konsolety mikserskiej, który został zainstalowany w pomieszczeniu akustyków, na scenie i w Sali Moniuszki. System ten umożliwia realizatorom dźwięku pracę na nowoczesnym sprzęcie cyfrowym, który podnosi komfort pracy i eliminuje wiele dotychczasowych problemów technicznych.

Galeria

Rozszerzenie projektu

W lipcu 2014 roku projekt Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej został rozszerzony o nowe zadania. W dniu 21 lipca 2014 r. został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie. W związku z rozszerzeniem zakresu prac wartość projektu wzrosła do 41.003.615 zł, gdzie wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 28.306.342 zł.

Dodatkowe prace, które zostały wykonane w ramach projektu dotyczą różnych obszarów działalności Teatru. Są to:

 • modernizacja sali prób orkiestry
 • modernizacja garderób artystów
 • digitalizacja zbiorów baletowych oraz budowa wyszukiwarki przedstawień baletowych na portalu teatrwielki.pl
 • utrzymanie i administracja systemu zarządzania zasobami cyfrowymi i zapewnienie wydajnego łącza internetowego
 • budowa systemu emisji i rejestracji audio-video, który pozwoli na emisję spektakli na platformie streamingowej
 • modernizacja oświetlenia plafonów na foyer

Modernizacja sali prób orkiestry znacząco poprawiła warunki pracy orkiestry i chóru. Po zakończeniu prac sala zapewnia odpowiednie warunki dla prowadzenia indywidualnych i zespołowych prób wokalnych z fortepianem lub muzyką mechaniczną, prób orkiestrowych do oper i baletów odwzorowujących rozmieszczenie instrumentalistów w orkiestronie Sali Moniuszki oraz usytuowanie muzyków podczas koncertów na proscenium. Dotyczy to zarówno odpowiedniej aparatury, jak i właściwości akustycznych sali. Powstały warunki do uczestniczenia w próbach orkiestry, chóru i solistów, łącznie dla max. 180 osób.

Modernizacja garderób wpłynęła na poprawę warunków przygotowania do pracy artystów baletu, orkiestry, solistów i chóru. Pomieszczenia zapewniają odpowiednie warunki do indywidualnych przygotowań do prób i spektakli łącznie dla ok. 300 artystów Teatru, a także artystów współpracujących przy realizacji premier. Prace te objęły 109 pomieszczeń garderób artystów o całkowitej powierzchni ok. 2000 m². Podczas dwóch przerw wakacyjnych w roku 2014 i 2015, oprócz naprawy i malowania ścian, podłóg i sufitów, wymieniono m.in.: wyposażenie meblowe, armatura sanitarna w węzłach sanitarnych przylegających do garderób, wykładziny podłogowe i gresy, okładziny akustyczne oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń garderób, które zostały zastąpione ognioodpornymi i dymoszczelnymi drzwiami o podwyższonych parametrach akustycznych.

Digitalizacja zbiorów baletowych i opracowanie treści do wyszukiwarki przedstawień baletowych to narzędzie, które stanowi niezastąpione źródło informacji dla młodzieży, nauczycieli, dziennikarzy oraz naukowców prowadzących badania poza ośrodkiem warszawskim w dziedzinie muzykologii, teatrologii czy historii tańca. Jest to kontynuacja wcześniej prowadzonych prac, w ramach których zdigitalizowano i opisano 7420 stron archiwalnych obiektów m.in. operowych, 54 fragmenty muzyczne, sporządzono elektroniczną bazę wybranych recenzji prasowych z okresu 1945-2012 oraz bazę spektakli operowych z tego samego okresu. Nową stronę internetową dostosowano do wymogów WCAG 2.0 oraz opracowano wersję mobilną nowej witryny www.teatrwielki.pl. Ponadto przygotowany został wirtualny spacer po Teatrze Wielkim z elementami przekroju interaktywnego, 6 odcinków lekcji baletowych, 600 biogramów operowych oraz kronika warszawskiego teatru operowego.

Efektem kolejnego zadania o nazwie Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video jest zintegrowany i modułowy system rejestracji, transmisji i archiwizacji spektakli operowych i baletowych. Umożliwia on poszerzenie kręgu odbiorców spektakli wystawianych przez Teatr Wielki - Operę Narodową. Spektakle są emitowane na platformie streamingowej, dzięki czemu stały się one dostępne poza siedzibą Teatru dla widzów w kraju i za granicą. W tym aspekcie istotnym wymiarem jest promocja polskiej sztuki operowej i baletowej poza granicami kraju. Ponadto, działanie to doskonale wpisuje się w politykę kulturalną, której jednym z zadań jest tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie w sieci zasobów domeny publicznej.

Aktualne urządzenia do przesyłu i rozdziału oraz sterowania energią elektryczną w rejonie foyer Teatru zostały zainstalowane na początku lat 60. Modernizacja oświetlenia plafonów na foyer dotyczy wymiany opraw oświetleniowych iluminacji sufitów. Ze względu na charakter swojej pracy w/w elementy instalacji uległy w znacznym stopniu wyeksploatowaniu. Efektem jest poprawa infrastruktury technicznej instalacji elektrycznych oraz nowe oświetlenie foyer wyposażone w takie funkcje, jak np. zmiana kolorów świecenia.

Od początku trwania projektu realizowane były liczne działania o charakterze promocyjnym. Postęp prac i aktualności w ramach projektu można było śledzić, zapisując się na newsletter.

Wszystkie prace w ramach projektu zostały zakończone w październiku 2015 roku.

Przydatne linki