Zgłoszenie udziału
W 10. Międzynarodowym konkursie wokalnym im. Stanisława Moniuszki

Dane osobowe

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Adres zamieszkania

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Inne

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Maksymalny rozmiar pliku to 4MB. Poprawne rozszerzenia: png, jpg, jpeg, gif

ZGŁASZAM NASTĘPUJACY PROGRAM

Kolejność wykonywania utworów w danym etapie jest dowolna, jednak powinna być określona w formularzu zgłoszeniowym i z nim zgodna. (kompozytor, autor tekstu pieśni, utwór – dzieło, akt, postać, incipit recytatywu/arii, nr katalogowy, opus itp.)

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
  1. Teatr Wielki - Opera Narodowa informuje, że administratorem danych osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa, siedziba: 00-950 Warszawa, plac Teatralny 1.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do ich sprostowania.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@teatrwielki.pl
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona niniejszym oświadczeniem zgoda.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się przez Teatr Wielki - Operę Narodową z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie oraz wykonania nabytych przez Teatr Wielki - Operę Narodową praw do artystycznych wykonań.

REGULAMIN

To pole jest wymagane