Hermann Markard

Malarz, reżyser świateł, projektant kostiumów

Pochodził z Nierstein nad Renem. Studiował malarstwo na wielu europejskich Akademiach Sztuk Pięknych. W roku 1960 debiutował jako scenograf w Julliard Opera Theatre w Nowym Jorku. Od tego czasu tworzył projekty świateł i kostiumów dla teatru dramatycznego, operowego oraz dla teatru tańca. Jego głównym zawodem pozostało jednak malarstwo. Swoje dzieła wystawiał głównie w Holandii i w Niemczech. Zmarł w 2010 roku.

fot. Jooss-Archiv