Kamila Bukańska

Kostiumy/adaptacja kostiumów, projekcje multimedialne

Absolwentka Liceum plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem (2020). Studentka czwartego roku wydziału scenografii Warszawskiego ASP.

Pracowała przy reklamach, teledyskach, sesjach fotograficznych, muzycznych live sesjach, wystawach artystycznych, etiudach filmowych oraz spektaklach.

Odbyła staż w Teatrze Narodowym w Warszawie (2021), gdzie wykonała maskę do spektaklu Zamek w reż. Pawła Miśkiewicza. Asystowała przy tworzeniu scenografii oraz kostiumów do musicalu w reż. Ewy Rucińskiej w Teatrze Ludowym w Krakowie (2022) oraz przy spektaklu w Teatrze Powszechnym w Łodzi w reż. Mariusza Walczaka (2023). Tworzyła kostiumy oraz scenografie do spektaklu reż. Wawrzyńca Kostrzewskiego w Teatrze Studyjnym w Łodzi (2023). Laureatka nagrody za najlepszą scenografię oraz kostiumy w 9 edycji konkursu Papaya Young Creators, za reklamę „Istotny błąd” w reż. Bartłomieja Jakubiaka.