Václav Luks

dyrygent, waltornista

Ukończył konserwatorium w Pilźnie i Akademię Sztuk Scenicznych w Pradze w klasie waltorni i klawesynu. Swoje umiejętności w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej doskonalił w Schola Cantorum Basiliensis, grę na historycznych instrumentach klawiszowych i dawne praktyki wykonawcze zgłębiał pod kierunkiem J.A. Böttichera i J.B. Christensena. Podczas studiów i w pierwszych latach po nich koncertował jako pierwszy waltornista z Akademią Muzyki Dawnej z Berlina w Europie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Japonii. Po powrocie do Czech w 2005 roku przekształcił zespół kameralny Collegium 1704 w orkiestrę barokową i stworzył Collegium Vocale 1704. Pod jego kierunkiem Collegium 1704 szybko dołączyło do grona najlepszych zespołów na świecie, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki XVII i XVIII wieku; ma on też istotne zasługi w promocji muzyki czeskich twórców, jak Jan Dismas Zelenka i Josef Mysliveček. W 2008 roku stworzył cykl koncertów Music Bridge Prague – Dresden, a w 2012 roku serię koncertową w praskim Rudolfinum, z udziałem Collegium 1704, skupioną wokół XVII- i XVIII-wiecznej literatury wokalnej. W roku 2015 oba projekty połączone zostały we wspólny sezon koncertowy, odbywający się w Pradze i Dreźnie. Zespół zapraszany jest na prestiżowe festiwale w Salzburgu, Lucernie, Utrechcie i Lipsku, występuje też w tak słynnych salach, jak  Filharmonia w Berlinie, Konzerthaus w Wiedniu, londyńska Wigmore Hall i Concertgebouw w Amsterdamie. Od 2014 roku regularnie gości z zespołami Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704 na Festiwalu „Chopin i jego Europa”. Na stałe związany z Collegium 1704, współpracuje również z innymi znakomitymi zespołami, takimi jak La Cetra Barockorchester w Bazylei, the De Nederlandse Bachvereniging i Dresdner Kammerchor. Jako solista i dyrygent dokonał wielu nagrań dla takich wydawców, jak: ACCENT, Supraphon i Zig-Zag Territoires. Dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dokonał pierwszego w historii fonografii nagrania DVD Requiem Gaetano Donizettiego na historycznych instrumentach w serii Romantyczne Requiem przed sercem Chopina. W lipcu br. dokonał dla Instytutu nagrania Krakowiaków i Górali Jana Stefaniego (oba nagrania z zespołami Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704).
Artysta zapraszany jest do jury międzynarodowych konkursów, m.in. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Praska Wiosna oraz Konkursu Bachowskiego w Lipsku.