Bilety i abonamenty

Ze względu na sytuację epidemiczną podjęliśmy decyzję o zawieszeniu sprzedaży abonamentów na sezon 2021/22. Mamy nadzieję, że z ofertą ich sprzedaży powrócimy za rok.

Zakupu biletów na spektakle i wydarzenia nowego sezonu, zaplanowane do końca 2021 roku, można dokonać poprzez stronę teatrwielki.pl oraz stacjonarnie w kasach.

Kasy biletowe w holu głównym będą do Państwa dyspozycji codziennie
w godz. 11.00 – 19.00*

Butik w lewym skrzydle teatru czynny codziennie
w godz. 11.00 – 19.00*

Biuro Organizacji Widowni jest czynne w dni powszednie w godz. 11.00–19.00 pod numerami telefonów: 22 826 50 19, 22 692 02 08, 22 692 02 10 lub mailowo: bow@teatrwielki.pl. Rezerwacje biletów przyjmowane są wyłącznie telefonicznie przez Biuro w godzinach pracy.

* W czasie odbywania się koncertów Szalonych Dni Muzyki w salach TW-ON kasy biletowe w holu głównym oraz Butik będą czynne w następujących godzinach:

sobota, 25 września: godz. 9.00 – 21.00
niedziela, 26 września: godz. 9.00 – 20.00

 • Ulgi i rabaty

  Bilety ulgowe są dostępne dla:

  • uczniów, studentów do ukończenia 26 roku życia, emerytów i rencistów oraz osób po 70 roku życia ze zniżką 20%
  • szkół, uczelni wyższych, ośrodków wychowawczych, domów opieki społecznej, stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń emerytów i rencistów przy zakupie biletów grupowych powyżej 15 osób ze zniżką 30%
  • uczniów szkół muzycznych i baletowych oraz studentów uczelni muzycznych i muzykologii ze zniżką do 75%. Cena biletu ulgowego nie może być niższa niż cena biletu w najtańszej strefie cenowej na dane wydarzenie (dla Sali Moniuszki) lub cena wejściówki ustalana na dane wydarzenie (dla Sali Młynarskiego i innych sal)
  • posiadaczy Karty Dużej Rodziny ze zniżką 25%

    

  W trybie online można zakupić wyłącznie bilety ulgowe ze zniżką 20%, 25% oraz 75%.

  Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane wydarzenia. ·

  Widzowie posiadający bilety ulgowe zobowiązani są do okazania przy wejściu do Teatru aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki.

  W przypadku braku dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w kasie Teatru przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.