Polityka prywatności

Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wydawca serwisu internetowego ze szczególną troską dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU. z 2002 r. nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Teatr Wielki - Operę Narodową wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie (np. sprzedaży biletów i gadżetów poprzez serwis) i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług (jak np. Newsletter). Administratorem danych osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, której zapewniona jest właściwa ochrona. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób zajmująca się administracją bazy.

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Teatr Wielki - Operę Narodową dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Teatr Wielki - Opera Narodowa stosuje mechanizm cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Serwis zwiera odnośniki i linki do innych stron www. Teatr Wielki - Opera Narodowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, etnicznej, czy ze względu na wyznanie lub orientację seksualną. Nie ma tu materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: aszopinska@teatrwielki.pl.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.