Różewicz i obrazy

1/?

Organizator: Galeria Opera
Miejsce: Teatr Wielki - Opera Narodowa
Czas: 9/10/2021 - 31/12/2021

Podziwiamy Różewicza poetę, dramaturga, prozaika, scenografa. Doceniamy jego niezwykły dorobek i jego wpływ na kształt polskiej literatury. Ale czy zdajemy sobie sprawę z jego intensywnej obecności na niemal wszystkich płaszczyznach sztuki polskiej? Czy jesteśmy świadomi jego związków z malarstwem? Czy znamy tych, których on podziwiał? Na wystawie pokażemy, że związki Różewicza ze środowiskiem plastycznym są bliskie i inspirujące poetę. Już na studiach w Krakowie blisko przyjaźnił się z Drugą Grupą Krakowską. Wiele z tych przyjaźni poeta pielęgnował do końca życia. Do grona najbliższych, tych, z którymi przez lata korespondował należeli: Jerzy Tchórzewski, Jerzy Nowosielski i Ewa Kierska. W rozmowach z teatrologiem Kazimierzem Braunem Różewicz potwierdzał malarskie inspiracje swojej twórczości: „Malarstwo to olbrzymi obszar w moim życiu. I w mojej twórczości także. […] Pół życia pisarza spędziłem w muzeach… Siedzenie godzinami nie na ławce przed obrazem, ale zamieszkanie we wnętrzu obrazu… To były moje uniwersytety… Ale również przesiadywanie, już nie godzinami, ale dniami i nocami w pracowniach naszych najwybitniejszych malarzy. To nie było tylko oglądanie ich obrazów, ale zasypianie się i budzenie się w ich pracowniach… To były długie rozmowy… A było to malarstwo awangardowe, znaczące po 1945. Jaremianka, Stern, z młodszych: Kantor, Tadzio Brzozowski, Mikulski, Jerzy Tchórzewski, Kobzdej, Ewa Kierska, Andrzej Wróblewski, Jerzy Nowosielski. To byli ludzie, z którymi ja byłem dużo bliżej niż z moimi rówieśnikami literatami. Z malarzami mówiłem o problemach sztuki”.

Na wystawie w Galerii Opera pokażemy prace wspomnianych artystów opatrzone „kuratorskimi” komentarzami poety. Wystawa ma pokazać, jak ogromny wpływ wywarło malarstwo na twórczość Różewicza, który w „Wierszu doktora honoris causa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych” pisał: „Kochałem, kocham i zawsze będę kochał malarzy”. Na wystawie pokażemy, jaki wpływ malarstwo polskie wywarło na poetę, jak go inspirowało, zachwycało, a nawet stawało się treścią jego poezji. Odniesiemy się także do cenionych przez Różewicza takich malarzy, jak Rembrandt czy Bacon, których oryginałów prac z oczywistych względów nie pokażemy, a których na wystawie ulubionych malarzy poety nie powinno zabraknąć. Obrazy twórców związanych z Tadeuszem Różewiczem oraz pamiątki artysty, rękopisy, fragmenty tekstów – wszystko to ma służyć zainteresowaniu widza poezją i postacią Tadeusza Różewicza. „Różewicz i obrazy” to wystawa planowana w Galerii Opera w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, która, oddając hołd wielkiemu człowiekowi, pokazuje Go z nieznanej strony, a której symbolicznym – honorowym kuratorem zostanie sam poeta.

Zdjęcia: Wojciech Duszenko

VIDEO towarzyszące wystawie (występuje: Jadwiga Jankowska-Cieślak):

Do Kierskiej

Do Nowosielskiego

Do Tchórzewskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Galeria Opera jest czynna:

• w dniach 1–31 października: wtorek–niedziela, 12.00–18.00, bilety dostępne w Butiku w lewym skrzydle teatru

Wejście przez hol w lewym skrzydle teatru (wstęp 1 zł). Dla widzów także na godzinę przed spektaklami i podczas przerw.