Informacje
o bezpieczeństwie
Galeria Opera

ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ GALERII OPERA:

  • Zwiedzający zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie o stanie zdrowia (formularz do druku dostępny jest również w budynku teatru), po czym wrzucić je do specjalnie przygotowanych urn przy wejściu do Galerii Opera.
  • W salach wystawowych Galerii Opera może przebywać jednocześnie łącznie 20 osób w tym: 5 osób w sali pierwszej, 7 osób w sali drugiej i 5 osób w sali trzeciej, w przestrzeni wokół schodów mogą przebywać 3 osoby.
  • Kontrolę nad przestrzeganiem stanu ilościowego osób korzystających z Galerii Opera w jednym czasie sprawuje pracownik ochrony, rozdając przy wejściu kolejne numerki, które zwiedzający będą oddawać przy wyjściu. Numerki po każdym użyciu będą dezynfekowane.
  • Możliwość korzystania z szatni jest wyłączona.
  • Teatr Wielki - Opera Narodowa zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia do Galerii Opera osoby, u której występują symptomy choroby zakaźnej. W przypadku pojawienia się takich symptomów w trakcie pobytu w Galerii Opera, Teatr zastrzega sobie prawo do żądania od takiej osoby opuszczenia Galerii.
  • Wydawnictwa związane z wystawą dostępne są w Butiku stacjonarnym oraz online butik.teatrwielki.pl.

Prosimy was o: