Informacje
o bezpieczeństwie

Dbając o komfort przebywania w budynku teatru:

 • Do przestrzeni widowni, foyer oraz kuluarów teatru non-stop dostarczane jest w 100 procentach zewnętrzne, świeże, oczyszczone powietrze. Czystość filtrów powietrza jest stale kontrolowana.

 • Obowiązuje limit 30% osób na widowni
  (do limitu nie są wliczane osoby, które okażą unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, zaświadczenie o szczepieniu, o negatywnym wyniku testu bądź o powrocie do zdrowia). Szczegółowe informacje poniżej.
 • Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia w wersji online bądź w wersji papierowej (formularz dostępny również w budynku teatru), po czym wrzucić do specjalnie przygotowanych urn w miejscu sprawdzania biletów. Zachęcamy do składania oświadczeń online. Pozwoli to Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć wypełniania oświadczenia papierowego podczas sprawdzania biletów przed wejściem na wydarzenie do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.
 • W przypadku m.in. projektów edukacyjnych, warsztatów przy wystawach czy wystawy oświadczenie można złożyć wyłącznie w wersji papierowej (formularz do druku dostępny w sekcji DO POBRANIA oraz w budynku teatru), po czym wrzucić do specjalnie przygotowanych urn w miejscu sprawdzania biletów.
 • Zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji przestrzeni wspólnej i sanitarnej. Regularnie płynami dezynfekującymi o działaniu wirusobójczym przecierane są również klamki i poręcze.
 • W holu kas biletowych ustawiliśmy higienomat, w którym można zakupić maseczki jedno- i wielorazowego użytku, rękawiczki oraz żele do dezynfekcji. Poza podstawowymi środkami higieny, toalety wyposażyliśmy w podajniki łokciowe z płynem do dezynfekcji rąk.

 

Limit 30% nie dotyczy osób, które okażą pracownikowi obsługi widowni przy wejściu do teatru jedno z poniższych zaświadczeń:

 • unijne cyfrowe zaświadczenie COVID,
 • zaświadczenie o szczepieniu, potwierdzające, że jego posiadacz otrzymał szczepionkę przeciwko COVID-19,
 • zaświadczenie o negatywnym wyniku testu, potwierdzające, że jego posiadacz poddał się testowi NAAT lub szybkiemu testowi antygenowemu wymienionemu we wspólnym i zaktualizowanym wykazie szybkich testów antygenowych na COVID-19 opracowanym na podstawie zalecenia Rady z dnia 21 stycznia 2021 r., wykonanemu przez pracowników medycznych lub wykwalifikowany personel testujący w państwie członkowskim wydającym zaświadczenie, które wskazuje rodzaj testu, datę jego wykonania oraz wynik testu; test jest ważny 24h,
 • zaświadczenie o powrocie do zdrowia, potwierdzające, że jego posiadacz powrócił do zdrowia po zakażeniu SARS-CoV-2 stwierdzonym na podstawie dodatniego wyniku testu NAAT wykonanego przez pracowników medycznych lub wykwalifikowany personel testujący.

Do okazania jednego z poniższych zaświadczeń zobowiązane są osoby, które zakupią bilet z certyfikatem COVID.

Prosimy was o:

Do pobrania

Kontakt

Dział Obsługi Widzów
Obsługa widowni podczas przedstawień

 • Koordynator ds. bezpieczeństwa zdrowotnego
 • tel. +48 22 692 04 79
 • e-mail:
 • Kancelaria główna Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
 • tel. +48 22 692 02 54
 • e-mail: