Aktualności

Album „Teatr Wielki 50/50”

Wystawy

Album „Teatr Wielki 50/50”

Nasza najnowsza jubileuszowa publikacja poświęcona 50-leciu odbudowy Teatru Wielkiego jest już dostępna w sprzedaży. Album Teatr Wielki 50/50 można dostać w Galerii Opera od czwartku do soboty w godz. 10-17.

Publikację Teatr Wielki 50/50 warto czytać nie jako monografię instytucji, ale jako pozycję będącą zbiorem korespondujących ze sobą artystycznych wypowiedzi, opowieści poruszających wyobraźnię widzów. Będącą ponadto rodzajem podróży, gdzie wrażenie spotyka się z osobistym do- świadczeniem,
anegdota z faktami, esencja z dygresją.

Struktura książki, złożona z warstw, jest nie tylko zamierzonym zabiegiem estetycznym, ale także wizualizacją przyjętego rytmu i połączenia różnych autorskich wypowiedzi w zamkniętą całość. To też celowe odwołanie do charakteru opery – sztuki integrującej cały wachlarz artystycznych dyscyplin.
Odzwierciedla także złożoną historię i tożsamość Teatru Wielkiego.

Fotograficzny cykl Nicolasa Grospierre’a, wybór tekstów oraz archiwum dokumentujące proces odbudowy – trzy elementy o zróżnicowanym formacie – prowadzą czytelnika przez teatralny gmach, a w tej podróży pomocą służą oczy, wiedza, pamięć i wyobraźnia autorów. Książkę otwiera cykl 50/50 Nicolasa Grospierre’a, czyli pięćdziesiąt fotografii prezentujących architekturę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, powstałych w związku z pięćdziesiątą
rocznicą jego odbudowy. Zdjęcia dokumentują bogatą i wielowymiarową przestrzeń Teatru, kadrując jego najciekawsze fragmenty.

Wyobraźnia czytelników pobudzona zdjęciami artysty oddana zostaje w dalszej części publikacji autorom tekstów: Beacie Chomątowskiej, Sylwii Chutnik, Adamowi Mazurowi, Bogusławowi Kaczyńskiemu oraz Jarosławowi Trybusiowi.
Znajdziemy tu żywe, pełne pasji wspomnienia artystów tworzących tę scenę przez minione pięćdziesiąt lat – w bardzo sugestywnej opowieści autorstwa Bogusława Kaczyńskiego. Teatr, jego entourage to mozaika złożona z wybitnych postaci i niezwykłych momentów, dzięki którym adres plac Teatralny
1 stał się, na powrót po odbudowie, synonimem miejsca najwyższej artystycznej jakości.

O Bohdanie Pniewskim, jednym z najwybitniejszych architektów XX wieku i autorze odbudowy teatru, pisze w formie wartkiego reportażu Beata Chomątowska. Z jej tekstem koresponduje spojrzenie na szeroką twórczość Pniewskiego przedstawione przez Jarosława Trybusia. Z drugiej strony o fotografii Nicolasa Grospierre’a w swoim eseju opowiada Adam Mazur, Sylwia Chutnik zaś przedstawia historię Teatru w lekko onirycznej, baśniowej odsłonie.

Pozycję zamyka Archiwum – wybór szkiców i zdjęć prezentujących proces odbudowy Teatru Wielkiego, w całości opatrzony komentarzami prof. Małgorzaty Komorowskiej i dr Darii Rzepieli oraz wstępem Igora Gałązkiewicza. To retrospektywne ujęcie koresponduje ze współczesnym zdjęciami, tworząc wraz z nimi klamrę minionych pięćdziesięciu lat. Rzadko oglądane dokumentalne fotografie przenoszą czytelników w lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, a w wielu wypadkach głos oddany został świadkom tamtej epoki: Bohdanowi Pniewskiemu, Antoniemu Słonimskiemu, Tadeuszowi Gronowskiemu, Janowi Koszczyc-Witkiewiczowi czy Zygmuntowi Mycielskiemu.

Książka towarzyszy wystawie fotografii Nicolasa Grospierre’a 50/50, którą zwiedzać można w Foyer Górnym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.