Aktualności

Bohdan Pniewski — Superarchitekt

Projekty i inicjatywy

Bohdan Pniewski — Superarchitekt

W związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą odbudowy gmachu Teatru Wielkiego popiersie architekta, Bohdana Pniewskiego, zostało przekazane do renowacji. We wrześniu 2015 zostanie ponownie uroczyście odsłonięte.

Bohdan Pniewski, architekt i twórca wielu budynków użyteczności publicznej (oprócz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej także m.in. warszawskich sądów na Lesznie, Narodowego Banku Polskiego i Domu Chłopa przy placu Powstańców Warszawy) jako zasłużony twórca i wybitny profesor Politechniki Warszawskiej został kilka dekad temu uhonorowany granitowym popiersiem.

Popiersie przechowywane jest na Wydziale Architektury warszawskiej Politechniki, skąd w ostatnich dniach wypożyczone zostało czasowo Teatrowi Wielkiemu. W ostatnich dniach rzeźbę przetransportowano do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie przechodzi obecnie gruntowną renowację pod okiem specjalistów od konserwacji.

Po remoncie popiersie przewiezione zostanie do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, gdzie we wrześniu 2015 roku nastąpi ponowne uroczyste jego odsłonięcie. Wystawa poświęcona Bohdanowi Pniewskiemu będzie towarzyszyć inauguracji nowego sezonu artystycznego TW-ON, jednocześnie stanowiąc centralne wydarzenie jubileuszu 50-lecia odbudowy.

fot. Jarosław Mazurek