Aktualności

EGZAMIN NA ALTÓWKĘ

Aktualności

EGZAMIN NA ALTÓWKĘ

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko: muzyk solista I głos w sekcji altówek (cały etat).

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:
muzyk solista I głos w sekcji altówek (cały etat). Egzamin odbędzie się 10.01.2022 roku o godz. 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON.

Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa 03.12.2021 r.

PROGRAM:

I etap

1. J. S. Bach: Preludium z suity na wiolonczelę solo (do wyboru z wyłączeniem Suity nr I)

2. C. Stamitz: Koncert altówkowy D-dur op. 1 cz. I z kadencją P. Klengla

3. Fragmenty partii orkiestrowych tutti:

F. Mendelssohn Bartholdy: Sen nocy letniej (Scherzo)
R. Strauss: Salome (taniec Salome)                                                                                                                            
Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap

1. B. Bartók: Koncert altówkowy cz. I 

2. Fragmenty partii orkiestrowych tutti:

P. Hindemith: Cardillac (nr 13 aria)
W. A. Mozart: Czarodziejski flet (uwertura)
H. Berlioz: Karnawał rzymski (uwertura)
S. Prokofiew: Romeo i Julia (akt I)

III etap

Partie solowe:

L. Delibes: Coppelia (akt 3, nr 7)
C. M. von Weber: Der Freischutz (akt 3, nr 13)
A. Adam: Giselle (akt 2, nr 21)
G. Puccini: Manon Lescaut (akt 3, intermezzo)
K. Penderecki: Simfonietta per archi (fragment początkowy)
A. Berg: Wozzeck (akt 1, scena 1)

Niektóre fragmenty partii solowych zostały zaznaczone klamrami. Jeżeli w nutach nie ma zaznaczenia, obowiązuje całość.       

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne w sekcji „Materiały orkiestrowe” pod ogłoszeniem.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 10.12.2021 r.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko muzyk solista I głos w sekcji altówek wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: egzamin.altowka@teatrwielki.pl

Podanie skierowane do Dyrekcji prosimy własnoręcznie podpisać i zeskanować.

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: .pdf, .doc lub .odt)

Decyzje dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży.

Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

MATERIAŁY ORKIESTROWE (.rar)