Aktualności

EGZAMIN NA KLARNET

Aktualności

EGZAMIN NA KLARNET

Dyrekcja ogłasza konkurs na stanowisko (1/2 etatu) muzyk orkiestrowy tutti klarnet (II głos) ze zmianą na basklarnet w Orkiestrze TW-ON.

Egzamin odbędzie się w dniu 21.02.2022 roku o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON. Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 14.01.2022 r.

PROGRAM:

I etap

W.A. Mozart: Koncert klarnetowy A-dur KV 622  

I część ekspozycja
II część od początku do kadencji

G. Rossini: Introdukcja i temat z wariacjami na klarnet

Obowiązuje akompaniament. Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap

Studia orkiestrowe wg wykazu zamieszczonego poniżej:

A. Berg „Wozzeck”
P. Hindemith „Cardillac”
G. Puccini „Tosca”
N. Rimsky-Korsakov „Złoty kogucik”
G. Rossini „Cyrulik sewilski”
L. Różycki „Eros i Psyche”
I. Strawinsky „Święto wiosny”
P. Tchaikovsky „Śpiąca królewna”
G. Verdi „Aida”
R. Wagner „Tristan i Izolda” (2 fragmenty, 3 pliki)
R. Wagner „Walkiria”

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne pod ogłoszeniem.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 21.01.2022 roku.

Podanie (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko (1/2 etatu) muzyk orkiestrowy tutti II głos ze zmianą na basklarnet wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: klarnet@teatrwielki.pl. Podanie prosimy własnoręcznie podpisać i zeskanować.

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc lub odt)

Decyzje Dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży.

Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Materiały orkiestrowe (klarnet)