Aktualności

EGZAMIN NA KONTRABAS

Aktualności

EGZAMIN NA KONTRABAS

Dyrekcja ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti kontrabas (cały etat) w Orkiestrze TW-ON.

Dyrekcja TW-ON ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti kontrabas (cały etat) w Orkiestrze TW-ON. 

Egzamin odbędzie się 13.06.2022 roku o godzinie 10.00 w Sali prób orkiestry TW-ON. 

Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 03.05.2022.

***

PROGRAM

I etap 

1. I część koncertu klasycznego z kadencją do wyboru: C.D. Dittersdorf lub J. K. Vanhal

Obowiązuje akompaniament.

2. Studia orkiestrowe 

Pierwszy etap odbywa się za kotarą. 

II etap 

1. J.S. Bach Suita nr 3 Sarabanda i Gigue (obowiązują wszystkie repetycje)

2. Studia orkiestrowe 

Wykaz 13 fragmentów studiów orkiestrowych (oba etapy). Wszystkie obowiązujące fragmenty są zaznaczone klamrami. Jeżeli nie ma klamry, obowiązuje całość materiału nutowego.

L. van Beethoven: IX Symfonia recytatyw (1)
L. van Beethoven: V Symfonia cz. III (dwa fragmenty) (2 i 3)
F. Mendelssohn-Bartholdy: uwertura Hybrydy (4)
G. Verdi: Nabucco (dwa fragmenty) (5)
W. A Mozart: Symfonia nr 40 (6)
R. Strauss: Salome (7)
M. Glinka: uwertura Ruslan i Ludmila (8)
G. Verdi: Otello (trzy fragmenty) (9 i 10)
G. Verdi: uwertura Moc przeznaczenia (trzy fragmenty)   (11, 12, 13)

***

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne pod ogłoszeniem.  

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 13.05.2022 roku

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti kontrabas (cały etat) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: orkiestra@teatrwielki.pl. Podanie prosimy własnoręcznie podpisać i zeskanować. Dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: .pdf, .doc lub .odt)  

Decyzje Dyrekcji TW-ON co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

TW-ON nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży.  

Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.  
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

MATERIAŁY ORKIESTROWE